Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ανατολική πλευρά Όρους Κόχυλας, Σκύρος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040063
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3673.62
Χερσαία Έκταση (ha) 3400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 45.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 792.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η περιοχή είναι μια βραχώδης πλαγιά που εκτείνεται από την κορυφή του βουνού Κόχυλας μέχρι την ακτή. Η βλάστηση είναι κυρίως φρύγανα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για τα σπάνια φυτά της και κυρίως για τα τοπικά ενδημικά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Καταδίωξη της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus).
Τρωτότητα Η εντατική βόσκηση είναι η κύρια απειλή της σπάνιας χλωρίδας.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aethionema retsina
Aubrieta scyria
Campanula merxmuelleri
Centaurea rechingeri
Fritillaria ehrhartii
Galanthus ikariae snogerupii
Galium reiseri
Malcolmia macrocalyx scyria
Scorzonera scyria
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta viridis viridis (Πρασινόσαυρα)
Podarcis milensis gaigeae (Γουστέρα …)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη