Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μικτό Δάσος Αγίου Νικολάου / Κανατάδικα Ιστιαίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030022
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 17.12
Χερσαία Έκταση (ha) 10.0
Συνολική Περίμετρος (km) 1.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 3.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 3.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παλιό κατάλοιπο μιας φυσικά υγρής, δασώδους πεδιάδας στο βορειότερο άκρο της Εύβοιας, το οποίο περιβάλλει ένα εξωκλήσι. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στο Μεγάλο Διβάρι Ιστιαίας.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μια συστάδα ώριμων δέντρων εξαιρετικής ομορφιάς.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, παράνομη υλοτόμηση. Τουριστική ανάπτυξη της γύρω περιοχής και κατά συνέπεια ρίψη απορριμμάτων.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Quercus pedunculiflora (Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο))
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη