Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Δίστος Ευβοίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010053
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2271.70
Χερσαία Έκταση (ha) 2400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 23.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 592.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ευτροφική λίμνη γλυκού νερού καλυμμένη με καλάμια (ανοικτή επιφάνεια το χειμώνα), με υπόγεια απορροή νερού, ανάμεσα σε γυμνούς λόφους. Στα ανατολικά συνορεύει με καλλιεργήσιμη πεδιάδα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα και μεταναστευτικά υδρόβια πουλιά. Είναι περιοχή φωλιάσματος για ερωδιούς, πάπιες, βουτηχτάρια και πολλά σπάνια αρπακτικά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Συνεχής καταστροφή των καλαμιώνων, εντατικό κυνήγι, μεγάλα λατομεία μαρμάρου. Άντληση νερού για βιομηχανική χρήση, ρύπανση από αγροχημικές απορροές.
Τρωτότητα Η λίμνη είναι ευτροφική και ρυπαίνεται όλο και περισσότερο από τις απορροές των λιπασμάτων και των ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται στις αγροκαλλιέργειες. Τα ρηχά νερά της λίμνης είναι ευαίσθητα στη διακύμανση των βροχοπτώσεων και της άντλησης νερού για γεωργικές και βιομηχανικές ανάγκες. Τα αναπαραγόμενα αρπακτικά πουλιά απειλούνται. Η λίμνη απειλείται σοβαρά, το 1986 και 1987 η λίμνη αποξηράνθηκε λόγω της άντλησης. Η έλλειψη ικανοποιητικών βροχοπτώσεων το χειμώνα, χειροτέρεψε αυτή την κατάσταση και τα περισσότερα υδρόβια πουλιά εξαφανίστηκαν.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη