Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Καστρί Άνω Ποταμιάς
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900045
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Κύμης
Συνολική Έκταση (ha) 77.71
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 3.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Ηφαιστειογενές έδαφος
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ο τόπος "Καστρί" ή "Παλαιοκαστρί" βρίσκεται στα βόρεια του οικισμού Άνω Ποταμιά, όπου υψώνεται ο ηφαιστιογενής λόφος του Αγ. Νικολάου του συμπλέγματος του ηφαιστείου Οξύλιθος. Η περιοχή καλύπτεται από οργιώδη βλάστηση. Στην κορυφή τοποθετείται η ακρόπολη της αρχαίας Κύμης ή κάποιας άλλης άγνωστης πόλης της περιοχής και στην οποία σώζονται πολλά λείψανα.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως αφθονία οστράκων και οψιανό και ευρήματα από τη Νεολιθική έως τη Μεσαιωνική εποχή. Πολλά από αυτά είναι ερυθρόμορφα και μελανόμορφα Ελληνιστικά αγγεία. Αποκαλύφθηκαν λείψανα τειχών και οχυρώσεων, συγκροτήματα κτιρίων, δεξαμενές, μεταλλουργικά εργαστήρια, που αναγνωρίστηκαν από τις σκουριές σιδήρου και από τα πολλά σιδερένια αντικείμενα.
Από τα ευρύματα συμπεραίνεται ότι στον λόφο άκμασε ένας μεγάλος οικισμός με οχυρή και απροσπέλαστη ακρόπολη που σημείωσε σημαντική άνθιση στα Κλασικά και Ελληνιστικά χρόνια.
Στην πρώιμη βυζαντινή εποχή το φρούριο κατοικήθηκε από βυζαντινή φρουρά, που επιδιόρθωσε μερικά κτίρια για να διαμένει και το χρησιμοποίησε για σκοπιά. Φαίνεται ότι ερημώθηκε τελείως και εγκαταλείφθηκε τον 8ο και 9ο μ.Χ. αιώνα ύστερα από τις ληστρικές επιδρομές των Σαρακηνών πειρατών.
Χρησιμοποιήθηκε ξανά από τους Λομβαρδούς κατά τον 13ο και 14ο αιώνα που το επισκεύασαν. Εγκαταλείφθηκε τέλος οριστικά όταν έγιναν κύριοι του νησιού οι Οθωμανοί.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη