Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ακρωτήριο Μαλέας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020020
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3097.29
Χερσαία Έκταση (ha) 3000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 35.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ακρωτήριο στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και λόφοι γυμνοί ή καλυπτόμενοι από θάμνους. Ακτογραμμή με διάσπαρτες αμμώδεις ακτές. Σχεδόν ακατοίκητη περιοχή.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή ως σημείο συγκέντρωσης των μεταναστευτικών πουλιών. Επίσης υπάρχουν ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη (επέκταση του οδικού δικτύου και κατασκευή τουριστικών μονάδων ή εξοχικών κατοικιών).
Τρωτότητα Παράνομο κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis tomentosa heracleotica (Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη)
Anthemis tomentosa tomentosa (Ανθεμίδα η γναφαλώδης)
Elymus farctus rechingeri
Linum hellenicum
Silene sedoides runemarkii
Thymus laconicus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη