Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δάσος Στενής Δίρφης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030020
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 671.73
Χερσαία Έκταση (ha) 630.0
Συνολική Περίμετρος (km) 21.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 900.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δάσος με Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη) και Castanea sativa (Καστανιά).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Χαρακτηριστικός τύπος ενδιαιτήματος και συμβίωσης ειδών σε ένα σχετικά υγρό βουνό. 'Ομορφο τοπίο.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, εντατικοποίηση της υλοτομίας.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Castanea sativa (Καστανιά)
Damasonium alisma
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη