Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα MEGALO KAI MIKRO LIVARI - DELTA XERIA - YDROCHARES DASOS AG. NIKOLAOU - PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2420004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 482.19
Χερσαία Έκταση (ha) 289.7
Συνολική Περίμετρος (km) 16.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 5.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located at the northern edge of Euboea (Evvoia) island. The site includes the lagoons Megalo Livari, Strongylo and Mikro Livari, the estuary of Xirias (Kalas) River and Agios Nikolaos deciduous forest (designated as Natural Monument). This forest owned by the Church and two others near Megalo Livari are remnants of an once extended riverine forest which has nowadays been restricted because of logging and expansion of cultivation. The lagoons contain brackish water and their fresh water originates from springs and small streams. They are surrounded by cultivated fields.Megalo Livari was extensively exploited in the past for fish production, but digging, landfilling, and changes of the orifice have been conducted for the intensification of fish culture. Road construction, habitation and tourism activities are extended towards the lagoon. In addition, a fish hatchery was constructed at the northern edge of the lagoon. The conservation status of the wetland vegetation around the lagoon, of the reedbeds and the riverine forest has seriously deteriorated. Halophilous vegetation is also present. Mikro Livari lagoon is a private area where drainage works have been done. Also, roads were constructed near Mikro Livari and Strongylo. Marsh and reedbeds surround the lagoons, and sand beach and sand dunes extend along coastal zone of the site. Xirias river has an intermittent flow. NOTES: * Reed beds (Phragmites australis), another habitat type not included in Annex I of Directive 92/43/EEC, are present in the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The following elements indicate the ecological quality and importance of the site:1) It is one of the few wetlands of eastern continental Greece.2) The great variety of existing habitat types.3) It is important for migrating and wintering birds, especially for the mute swan (max 1,600i), the flamingo (max 550i), the spoonbill, the glossy ibis, ducks, herons and waders.4) It supports an isolated population of river otter (Annex I of Dir. 92/43), the most important site for the species in Euboea.5) The presence of small riverine forests (one of them has been declared as a Natural Monument).6) The great variety of herpetofauna.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DErinaceus concolor is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Megalo Livari: Works for intensification of fish culture (landfilling, digging, changes of the orifice), fish hatchery settlement, logging in the riverine forests, expansion of cultivated fields, grazing, housing and tourism activities. Mikro Livari and Strongylo: Private property, road opening, housing, drainage works, expansion of cultivated fields and grazing. Recent drainage efforts have had some negative effects on its hydrology. The lagoons are surrounded by cultivated fields and fertilizers and pesticides are possibly transferred into them. Wetland vegetation has seriously deteriorated because of fire, grazing, logging and clearing. Similar and even more intense pressures have been suffered by the riverine forest. Agios Nikolaos deciduous forest: Logging, expansion of cultivated fields. Details about the site's vulnerability are given in section 4.1 (other site characteristics).
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη