Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI KENTRIKIS EVVOIAS, PARAKTIA ZONI KAI NISIDES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2420011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 39308.13
Χερσαία Έκταση (ha) 39308.13
Συνολική Περίμετρος (km) 234.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1738.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes the mountains of Central Evvoia: Dirfys, Xyrovouni, Skoteini, Mavrovouni, Ortari and the area of Kymi, including Prasouda islet. It is a mountainous area covered mostly by broadleaved evergreen scrub, phrygana and cultivations in lower altitudes, pine and fir forests in middle altitudes, as well as Swett chestnut woodland, and meadows in the peaks.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This area is very important for a number of birds of prey. Although the colony of Griffon vultures that existed in the past is exinct and the Golden Eagle hasn't been recorded in the past few years, species like the Bonelli's Eagle, Short-toed Eagle, Honey Buzzard, Long-legged Buzzard. Lanner Falcon and Peregrine Falcon nest in significant numbers. Furthermore, Eagle Owls are also found in significant numbers, as well as Cretzschmar's Buntings. Finally, the Prasouda islet is one of the only two sites in Greece that the Storm Petrel (a seabird that we know very little about its distribution and status in Greece) has been recorded nesting.\n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Most birds of prey in the area are threatend by the use of poisoned baits and illegal shooting, increased human disturbance, habitat loss and depletion of food supply. Griffon Vultures were affected the most, and Golden Eagles are also in the brink of extinction (if not already extinct). Falcons, and especially Lanners are very vulnerable to egg collecting for falconry. The Storm Petrel colony is very vulnerable due to its proximity to the mainland (easy access by leisure boats and fishermen). \n\n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Achillea umbellata monocephala
Anthemis cretica cretica
Asperula suffruticosa
Cerastium candidissimum
Cirsium heldreichii euboicum
Crocus sieberi atticus
Damasonium alisma
Daphne jasminea (Δαφνούλα ιασμινοειδής)
Dianthus biflorus
Draba parnassica
Fritillaria euboeica
Genista millii (Γενίστα η Μίλιος)
Lilium chalcedonicum
Lysimachia serpyllifolia
Origanum scabrum
Paeonia mascula hellenica
Poa thessala
Pterocephalus brevis (Πτεροκέφαλος ο βραχύς)
Rindera graeca
Senecio eubaeus
Sideritis euboea
Silene dirphya
Silene multicaulis genistifolia
Stachys tetragona
Viola chelmea
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Αξιόλογα Πτηνά
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη