Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT3011027 Κήποι, Κουκούλι και το μεταξύ τους φαράγγι
AT2080112 Κλεισούρα Μεσολογγίου
AT3011021 Κοιλάδα Αχέρωντα από Αλώνι μέχρι Γλυκή
AT3010033 Κοιλάδα Τεμπών
AT6010002 Κριτσά
AT1080121 Λαγκάδα Ταϋγέτου
AT6011065 Λισσός
AT4011030 Μεγάλο Ρέμα
AT6010041 Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό
AT4011020 Μονή Ζάβορδας
AT6011013 Μονή Καψά
AT1011065 Μονή Μακελαριάς, Βράχος, Γερακοβούνι, Λίμνη Ρακίτα
AT3011039 Μονή Σπηλιάς Καμπουριανών Αγράφων (Σπηλιώτισσα)
AT4011033 Μονή Τιμίου Προδρόμου Βεροίας (Στενά Αλιάκμωνα)
AT4011005 Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών
AT3010046 Μονοδένδρι και Βίτσα Ζαγορίου
AT5011057 Μονοπάτι από Μονή Βροντά προς πηγή Μάνα
AT6011001 Μπονριπάρι (Βονιπάρι ή Μονιπάρι)
AT6011000 Μύλοι
AT1012001 Νέα Επίδαυρος
AT6011003 Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή)
AT3011130 Νότια Στενά Λούρου
AT5011021 Όρος Κέρκις Σάμου
AT6010052 Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι)
AT5011124 Περιοχή Ι.Μ. Ευαγγελίστριας Σκιάθου