Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λαγκάδα Ταϋγέτου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1080121
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4183.27
Χερσαία Έκταση (ha) 4180.0
Συνολική Περίμετρος (km) 30.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1400.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Λαγκάδα Ταϋγέτου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Κωνοφόρων
Ελατοδασος
Μακία
Ορεινό Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία ασύλληπτης ομορφιάς χαράδρα, μέσα από την οποία περνά ο δρόμος Σπάρτης-Καλαμάτας. Η χαράδρα αρχίζει ουσιαστικά μετά το χωριό Τρύπη κατευθύνεται δυτικά και τελειώνει στην ανώτερη ζώνη του βουνού, σε ευθεία γραμμή 8 χλμ. Κατά μήκος της χαράδρας υπάρχουν πλαγιές σκεπασμένες με μεσογειακούς θάμνους στα χαμηλά, με έλατα και μαυρόπευκα ψηλότερα. Υπάρχουν επίσης άγριοι γκρεμοί και σάρες ενώ στην κοίτη φυτρώνουν πλατάνια.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η χαράδρα της Λαγκάδας βρισκόταν σε παρθένα κατάσταση μέχρι το 1949 που διανοίχθηκε ο δρόμος Σπάρτης-Καλαμάτας. Η διάνοιξη του δρόμου δεν επέφερε σοβαρή αλλοίωση στο τοπίο αφού κατασκευάστηκε με σεβασμό στο περιβάλλον. Τμήματα του δάσους κάηκαν πριν μερικά χρόνια και ανναγεννώνται φυσικά.

Σημεία με καλή Θέα

Όλες οι τοποθεσίες της διαδρομής μέσα από τη χαράδρα.

Μονοπάτια Περίπατοι

Δεν υπάρχουν μονοπάτια εκτός του κύριου δρόμου Σπάρτης-Καλαμάτας.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Προς το παρόν η περιοχή δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο εκτός εάν αποφασιστεί διαπλάτυνση του δρόμου Σπάρτης - Καλαμάτας.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Athamanta arachnoidea
Campanula topaliana cordifolia
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Hymenonema laconicum
Hypericum taygeteum
Odontites linkii
Silene goulimyi
Stachys candida
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη