Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα Νέο Σούλι
Συνολική Έκταση (ha) 709.13
Χερσαία Έκταση (ha) 709.0
Συνολική Περίμετρος (km) 10.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 220.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Εικόνες από "Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μακία
Πλαγιά βουνού
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Αραιές χιονοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Ιστορικό βυζαντινό μοναστήρι με τον περιβάλλοντα χώρο. Η περιοχή αποτελεί μέρος του κατώτερου τμήματος κλειστής και επιμήκους μεγάλης κοιλάδος που αρχίζει από την μεταξύ του Μενοικίου όρους και των ορέων της Βροντούς περιοχή και καταλήγει στην πεδιάδα των Σερρών. Απότομες πλαγιές με βραχώδεις εξάρσεις κατά θέσεις, κλειστή κοιλάδα (σχεδόν φαράγγι). Συνεχής ροή στο ρέμα. Μακία βλάστηση υποβαθμισμένη, με φρύγανα, ελαιώνες και συστάδες εντυπωσιακών μεγάλης ηλικίας κυπαρισσιών. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1270μ.Χ. από μοναχό του Αγ. Όρους. Αναγνωρίσθηκε και ευνοήθηκε από βυζαντινούς αυτοκράτορες (Ανδρόνικος Α΄, Ανδρόνικος Β΄, Παλαιολόγοι). Υπάγονταν στο Πατριαρχείο (Σταυροπηγιακή μονή). Μετά την οριστική κατάκτηση της περιοχή από τους Τούρκους (1383) διατήρησε προνόμοια και δεν καταστράφηκε. Αντίθετα, επεκτάθηκε και ολοκληρώθηκε επί Τουρκοκρατίας. Εδώ κατέφυγε μετά την Άλωση ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γενάδιος Σχολάριος (1457) όπου έζησε επί 50 χρόνια και έγραφε πολλά φιλοσοφικά και θεολογικά συγγράμματα που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη των Παρισσίων. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις διατηρήθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση, με πλήθος αξιόλογων τοιχογραφιών μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε λεηλατήθηκε από τους Βουλγάρους (1913, 1916). Αφαιρέθηκαν πλούσια κειμήλια και πλήθος χειρογράφων κωδίκων από την πλούσια βιβλιιοθήκη του. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή αποστερήθηκε των οικονομικών του πόρων με την απαλλοτρίωση μεγάλων κτημάτων του για την αποκατάσταση των προσφύγων. Λεηλατήθηκε και πάλι από Βουλγάρους και Γερμανούς το 1941 και σχεδόν διαλύθηκε. Πρόσφατα (1986) εγκαταστάθηκε γυναικεία μοναστική κοινότητα από τη Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς Βόλου και με τη βοήθεια της Μονής Φιλοθέου (Αγ. Όρους) συντηρείται και ξαναζωντανεύει. Συνδέεται με την ιστορία των Σερρών και τους εθνικούς αγώνες. Σήμερα σώζονται θαυμάσια μεσαιωνικά κτίσματα, τοιχογραφίες ξυλόγλυπτα, καλλιτεχνικά αρχιτεκτονήματα. Στην περιοχή που οριοθετείται περιλαμβάνονται και τα ερείπια του χωριού Λάκκος, που καταστράφηκε από τους Γερμανούς, με μία αξιόλογη ερειπωμένη εκκλησία με τοιχογραφίες. Οι πλαγιές της κοιλάδας καλύπτονται από δάση με δρύες, οξιές, έλατα και μαυρόπευκα. Στην κοίτη φυτρώνουν πλατάνια και κλήθρα.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ο περιβάλλον χώρος υποβαθμίσθηκε τις τελευταίες 10ετίες από έντονη βοσκή.

Σημεία με καλή Θέα

Από τον αυτοκινητόδρομο που φτάνει στην περιοχή φαίνεται μεγάλο μέρος της κοιλάδας προς τα ανάντη. Γενικά η θέα είναι περιορισμένη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Προς τα ερείπια του Λάκου. Προς το Χιονοχώρι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Τεχνολογία
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Συστάδες αιωνόβιων κυπαρισσιών.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αποδάσωση
Βοσκή
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι. Αναμένεται βελτίωση μετά την επαναλειτουργία της Μονής.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Φρύγανα
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Cerambyx cerdo (Κεράμβυξ ο κέρδος)
Lucanus elaphus (Λουκάνος ο έλαφος)
Σχόλια για τα είδη