Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κήποι, Κουκούλι και το μεταξύ τους φαράγγι
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011027
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Κουκούλι / Κήποι
Συνολική Έκταση (ha) 370.19
Χερσαία Έκταση (ha) 370.1
Συνολική Περίμετρος (km) 15.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 780.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εικόνες από "Κήποι, Κουκούλι και το μεταξύ τους φαράγγι". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός ομοιόμορφος με φυσικό τοπίο (π.χ. πέτρα, ξύλο)
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Δύο πανέμορφα, πέτρινα χωριά του Ζαγορίου που χωρίζονται από ένα υπέροχο φαράγγι με άγρια βράχια και πυκνή βλάστηση. Μέσα στο φαράγγι κυλάει ένα εποχιακό ποτάμι και υπάρχουν ένα τρίτοξο και δύο μονότοξα γεφύρια.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Είναι πολλά και στα δύο χωριά.

Μονοπάτια Περίπατοι

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παλιά, πέτρινα καλντερίμια που ένωναν τα χωριά πριν γίνουν οι δρόμοι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αυθαίρετη κατασκήνωση
Εξόρυξη
Οδοποιϊα
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Σε περίπτωση που τα έργα οδοποιίας και η τουριστικοποίηση ξεπεράσουν ορισμένα όρια τότε η περιοχή θα κινδυνεύσει.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Allium ursinum ucrainicum
Lilium candidum
Narcissus poeticus poeticus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη