Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μύλοι
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011000
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα Μύλων
Συνολική Έκταση (ha) 340.04
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 9.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ελαιώνας
Μακία
Μεικτό Δάσος
Οικισμός ομοιόμορφος με φυσικό τοπίο (π.χ. πέτρα, ξύλο)
Οπωρώνας
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Γεωλογία

Βιοκλαστικοί ασβεστόλιθοι του Νεογενούς.

Περιγραφή Τόπου

Ο οικισμός των Μύλων είναι κτισμένος αμφιθεατρικά στις κλιτύες του ομώνυμου φαραγγιού σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από το Χρωμοναστήρι. Το όνομά του ο οικισμός το πήρε από τους νερόμυλους που υπήρχαν εκεί. Το 1970 ο οικισμός εγκαταλείφθηκε και δημιουργήθηκε νέος έξω από το φαράγγι, κατά μήκος της δυτικής του πλευράς. Ο εγκαταλειμμένος οικισμός είναι εν μέρει ερειπωμένος, αλλά ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, χωρίς σημαντικές αλλοιώσεις. Το φαράγγι είναι κατάφυτο και οι ημιεγκαταλειμμένοι οπωρώνες και ελαιώνες έχουν κατακλησθεί από άγρια βλάστηση. Στο ανώτερο τμήμα της απόκρυμνης ανατολικής κλιτύος υπάρχουν σπηλιές που χρησίμευαν για μαντριά. Το μονοπάτι προς τη θάλασσα είναι ιδιαίτερης αισθητικής αξίας.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Το 1970 εγκαταλείφθηκε ο οικισμός των Μύλων λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων.

Σημεία με καλή Θέα

Από την εκκλησία του οικισμού προς τη θάλασσα.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από τους Μύλους προς Ρέθυμνο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παραδοσιακή Τεχνολογία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Το φαράγγι των Μύλων σε μικρή απόσταση από το Ρέθυμνο, είναι από τα ωραιότερα τοπία της Δυτικής Κρήτης. Η εγκατάλειψη του οικισμού το διέσωσε από τις επεμβάσεις που αλλοιώνουν όλους ανεξαιρέτως τους οικισμούς στη Κρήτη.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αναψυχή
Απόληψη νερού
Απορρίμματα
Θόρυβος
Κυνήγι
Συλλογή
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η πρώτη ταβέρνα που έχει δημιουργηθεί προκαλεί ηχορρύπανση. Στους χώρους πικ-νικ που έχει δημιουργήσει το Δασαρχείο συσσωρεύονται τα σκουπίδια.

Τρωτότητα

Το τοπίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Η διάνοιξη δρόμου π.χ. θα το εκμηδένιζε.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Petromarula pinnata
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη