Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010052
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα Πατσού
Συνολική Έκταση (ha) 311.78
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 7.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Μακία
Μεικτό Δάσος
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Γεωλογία

Πλακώδεις ασβεστόλιθοι περιβαλλόμενοι από φυλλίτες-χαλαζίτες σε επαφή με νεογενείς μάργες στα πεδινά.

Περιγραφή Τόπου

Το Πατσιανό φαράγγι έχει κατεύθυνση από Ν προς Β. Πυκνή βλάστηση στις όχθες του ποταμού με ψηλά δένδρα και θάμνους. Το δασαρχείο έχει διαμορφώσει το μονοπάτι που προσφέρεται για έναν σύντομο περίπατο. Το φαράγγι είναι σχετικά άγνωστο και δεν δέχεται μεγάλες πιέσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Στην είσοδο του φαραγγιού πυκνή συστάδα από αριές (Q. ilex). Όσο προχωρεί κανείς προς την έξοδο η βλάστηση γίνεται μεσογειακή μακία.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Στο σπήλαιο όπου σήμερα υπάρχει ο ναός του Αγ. Αντωνίου λατρευόταν ο Ερμής ο Κραναίος. Έχουν βρεθεί όστρακα της Υστερομινωϊκής, της Γεωμετρικής, της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής περιόδου.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος του φαραγγιού.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Το φαράγγι δεν δέχεται μεγάλεςπιέσεις και δεν έχει αναπτυχθεί υποδομή υποδοχής τουριστών.

Τρωτότητα

Ευάλωτο τοπίο.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ρέοντα ύδατα
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Quercus ilex (Αριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Αξιόλογα Πτηνά
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη