Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κλεισούρα Μεσολογγίου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2080112
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα Χρυσοβέργι / Φραγκουλέϊκα
Συνολική Έκταση (ha) 404.09
Χερσαία Έκταση (ha) 404.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 567.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 319.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Ιστορικός Τόπος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα εντυπωσιακό φαράγγι-χαράδρα με απόκρημνες ορθοπλαγιές και λιθώνες. Θάμνοι και δένδρα φυτρώνουν ανάμεσα στα βράχια. Στο βάθος περνά ο δρόμος Μεσολογγίου-Αγρινίου. Εκατέρωθεν του δρόμου έχουν γίνει αναδασώσεις με δένδρα ως επί το πλείστον όχι ιθαγενή της περιοχής. Στον ουρανό πετούν αρπακτικά πουλιά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Δεν υπάρχουν.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Λιθώνας
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea niederi
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη