Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κριτσά
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 939.60
Χερσαία Έκταση (ha) 939.0
Συνολική Περίμετρος (km) 24.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Δρυοδάσος
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Λειβάδι/Ξέφωτο
Μακία
Οπωρώνας
Ορεινός Βοσκότοπος
Ορεινό Τοπίο
Οροπέδιο
Πεδινό Τοπίο / Κάμπος
Πλαγιά βουνού
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι της σειράς Γαβρώρου-Τριπόλεως σε επαφή με φλύσχη που εμφανίζεται χαμηλότερα (ρήγμα Β-Ν). Πόλγη Καθαρού με παλαιοντ. λιμναία ευρήματα.

Περιγραφή Τόπου

Η Κριτσά είναι κτισμένη στη βάση ενός γεωλογικού ρήγματος κάτω από έναν ασβεστολιθικό χωρισμό που δεσπόζει της πεδιάδας με τον ελαιώνα που καταλήγει στον κόλπο των Μαλλίων. Διάσπαρτη δόμηση στον ελαιώνα, υπερβολικά φαρδύς δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, λατομεία, αλλοιώνουν την αισθητική του τοπίου. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού έντονα αλλοιωμένη από τα ακαλαίσθητα νέα κτίσματα. Τα τουριστομάγαζα στον μοναδικό δρόμο που διασχίζει το χωριό δημιουργούν εντύπωση φθηνού παζαριού. Το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο της βυζαντινής εκκλησίας της Παναγίας Κυράς. Πάνω και πέρα από το χωριό το τοπίο βελτιώνεται και αξίζει να παραμείνει ΤΙΦΚ. Υπάρχει ενδιαφέρον δάσος με βελανιδιές και κυπαρίσσια.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Από την Κριτσά περνούσε το μινωικό και αργότερα το μεσαιωνικό μονοπάτι προς το οροπέδιο του Καθαρού. Σειρά μινωικών πύργων κατά μήκος του μονοπατιού (βίγλες). Βυζαντινές εκκλησίες (Παναγιά Κερά, Αγ. Γεωργίος ο Καβουσιώτης, Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος, Αγ. Ιωάννης στο Νεκροταφείο).

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Κινδυνεύοντες Τύποι Ενδιαιτημάτων
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παλαιοντολογικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Το δάσος πάνω από την Κριτσά και το φαράγγι ως το οροπέδιο του Καθαρού έχει μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία (είναι το ανατολικότερο δρυοδάσος στην Κρήτη). Το μονοπάτι προς Καθαρό διάσπαρτο από μινωικά όστρακα. Το οροπέδιο του Καθαρού έχει μεγάλη γεωλογική και παλαιοντολογική αξία (σπήλαια, καταβόθρες, απολιθώματα).


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Βοσκή
Διάβρωση
Εγκατάλειψη αναβαθμών
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Πυρκαγιά
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Το δάσος κινδυνεύει από την υπερβόσκηση (δεν υπάρχει αναγέννηση) και από τη διάνοιξη νέου δρόμου.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ξηρό ασβεστολιθικό λιβάδι και ψευδοστέπα
Σπήλαια
Φρύγανα
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Orchis prisca
Quercus pubescens pubescens (Χνουδοβελανιδιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη