Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Κέρκις Σάμου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα Καστανιάς / Δρακαίων / Καλλιθέας / Μαραθόκαμπου
Συνολική Έκταση (ha) 7071.48
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 77.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1433.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ορεινό Τοπίο
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Πλαγιά βουνού
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα απόκρημνο και κακοτράχαλο βουνό της Δ. Σάμου. Κατά ένα μέρος του σκεπάζεται από φυσικά δάση κυπαρισσιών και πεύκων που άλλοτε ήταν πολύ πιο εκτεταμένα αλλά έχουν καεί. Υπάρχουν επίσης εκτεταμένοι θαμνώνες και φρυγανότοποι και σπάνια χλωρίδα.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Τα φυσικά κυπαρισσοδάση είναι τύπος βλάστησης απειλούμενος με εξαφάνιση.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Αξιόλογα Φυτά
Alyssum samium
Centaurea urvilei urvilei
Centaurea xylobasis
Consolida samia (Κονσολίντα της Σάμου)
Dianthus zonatus
Fritillaria bithynica
Jurinea cadmea
Minuartia anatolica (Μινουάρτια η ανατολική)
Muscari kerkis
Muscari macrocarpum
Origanum sipyleum
Silene samia
Silene urvillei (Σιληνή του Ουρβίλ)
Symphytum anatolicum
Thymus sipyleus sipyleus
Verbascum ikaricum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Αξιόλογα Πτηνά
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη