Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT9900016 Παγονέρι
AT6020017 Φρέ
AT6020005 Σύβριτος
AT6011063 Δουλιανά (Νταϊλιανά)
AT6011054 Οροπέδιο Λασηθίου
AT6011053 Δικταίον Άντρον
AT6011023 Οροπέδιο Καθαρού (Δίκτη)
AT6011013 Μονή Καψά
AT6011008 Ψηλορείτης (Ίδη)
AT6011005 Σίβας
AT6011000 Μύλοι
AT6010086 Μονή Βροντησιού
AT6010078 Αστερούσια Όρη (Κόφινας)
AT6010008 Μίλατος
AT6010002 Κριτσά
AT5011502 Πυθαγόρειο
AT5011091 Μύθημνα ή Μόλυβος
AT5011090 Άνω Βαθύ
AT5011089 Παροικιά Πάρου
AT5011088 Νάουσα Πάρου
AT5011087 Νήσος Ύδρα
AT5011085 Κοσκινού στη Ρόδο
AT5011083 Χώρα Αμοργού
AT5011081 Νήσος Κίμωλος
AT5011080 Πέτρα Λέσβου