Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Παναγία ή Αναστάσιον Θάσου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα Παναγιάς
Συνολική Έκταση (ha) 383.27
Χερσαία Έκταση (ha) 383.0
Συνολική Περίμετρος (km) 8.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 60.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας
Εικόνες από "Παναγία ή Αναστάσιον Θάσου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλλο
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός γύρω από πλατεία
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο πλατεία
Οικισμός ομοιόμορφος με φυσικό τοπίο (π.χ. πέτρα, ξύλο)
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Πλαγιά βουνού
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι, μάρμαρα.

Περιγραφή Τόπου

Διατηρητέος οικισμός τριακοσίων ετών, στην ενδοχώρα της Θάσου, σε μικρή κοιλάδα με ανατολικό προσανατολισμό και θέα στη θάλασσα. Περιβάλλεται από δάσος τραχείας πεύκης και συστάδες καστανιάς και μαύρης πεύκης προς τα ψηλότερα σημεία της λεκάνης. Το έδαφος είναι επικλινές και δύσβατο. Η πλατεία, σε κατάλληλη θέση του εδάφους, είναι το σημείο άφιξης στον οικισμό. Το ψηλότερο τμήμα του είναι παλαιότερο με ακανόνιστους και όχι ευθύγραμμους δρόμους, ενώ το χαμηλότερο νεότερο τμήμα του εμφανίζει μεγαλύτερη κανονικότητα στη διαμόρφωση του οδικού δικτύου και στη διαίρεση των οικοδομικών τετραγώνων. Στα νεότερα τμήματα του οικισμού η δόμηση είναι πυκνότερη. Υπάρχουν αρκετά παλαιά ασυντήρητα σπίτια με την χαρακτηριστικής Μακεδονικής αρχιτεκτονικής, λιθόδμητα χωρίς σοβάδες με στέγες από σχιστόπλακες. Η συντήρηση των παλιών σπιτιών δεν είναι πάντα επιτυχής. Οι νέες οικοδομές σκεπάζονται υποχρεωτικά με σχιστόπλακες, δεν είναι λιθόδμητες σοβατίζονται και ασπρίζονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παλιά σπίτια που συντηρούνται. Έτσι χάνονται σταδιακά οι πέτρινες τοιχοποιίες των σπιτιών. Ωστόσο διατηρούνται στενά σοκάκια, όμορφες πλατείες με αιωνόβια πλατάνια και μεγάλες πηγές. Σε απόσταση 5 χλμ ανατολικά υπάρχει θαυμάσια αμμώδης και σχετικά υπήνεμη παραλία (η Χρυσή Αμμουδιά).

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Νέες οικοδομές χωρίς λιθοδομές. Ανεπιτυχείς συντηρήσεις παλαιών. Η περιβάλλουσα δασική έκταση δεν κάηκε κατά τις μεγάλες πυρκαϊές των τελευταίων ετών.

Σημεία με καλή Θέα

Ο οικισμός είναι πανοραμικά ορατός από την είσοδο και την έξοδο του χωριού, όπως επίσης και από διάφορα σημεία δασικού δρόμου που διασχίζει το υπερκείμενο δάσος.

Μονοπάτια Περίπατοι

Διάφοροι στενοί δρόμοι με αυθεντικά παραδοσιακά σπίτια, δροσερές πλατείες με πηγές και πλατάνια, περιμετρικός δρόμος του οικισμού.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Παρά τις αλλαγές που έφερε η τεχνολογία, ο τουρισμός και τα νέα οικοδομικά υλικά, ο οικισμός διατηρεί τα βασικά του χαρακτηριστικά. Η θαλάσσια περιοχή του όρμου της Ποταμιάς έχει καταγραφεί ως σημαντικός βιότοπος στο NATURA 2000 για τους πληθυσμούς θαλασσίων φυτών. Τα ψηλότερα σημεία της λεκάνης της Παναγιάς γειτνιάζουν με το Υψάρι που έχει καταγραφεί στο CORINE. Ήταν πρωτεύουσα της Θάσου κατά την ακμή της πειρατίας. Από τα ωραιότερα της Θάσου με ενδιαφέροντα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Εξόρυξη
Θόρυβος
Κυκλοφορία Οχημάτων
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Οικοδόμηση
Πυρκαγιά
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο οικισμός διασχίζεται από τον κύριο περιμετρικό οδικό άξονα του νησιού. Μια πυρκαϊά για το δάσος που περιβάλλει τον οικισμό είναι πάντα πιθανή. Υπάρχουν πολλά κοιτάσματα μαρμάρου καλής ποιότητας.

Τρωτότητα

Οι εξορύξεις μαρμάρου, ο πλημμελής έλεγχος της οικοδομικής δραστηριότητας, οι ανεπιτυχείς συντηρήσεις των παλαιών σπιτιών και οι πυρκαϊές μπορεί να υποβαθμίσουν την περιοχή.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Αξιόλογα Φυτά
Cercis siliquastrum (Κουτσουπιά)
Fraxinus ornus (Μικρός φράξος)
Olea europaea oleaster (Αγριελιά)
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Pistacia terebinthus (Αγριοτσικουδιά)
Quercus coccifera (Πουρνάρι)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη