Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Άθυτος Κασσάνδρας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα Αθύτου
Συνολική Έκταση (ha) 28.07
Χερσαία Έκταση (ha) 28.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Άθυτος Κασσάνδρας". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Βραχώδης Ακτή
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός επιφανειακός σε πλάτωμα
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Ιζηματογενείς πυρόλιθοι

Περιγραφή Τόπου

Οικισμός που κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια. Άποικοι από την Ερέτρια εγκαταστάθηκαν στον προϊστορικό οικισμό τον 8ο π.Χ. αιώνα. Στην περιοχή υπάγονταν το φημισμένο ιερό του ΄Αμμωνα Δία και ένα ιερό του Διονύσου. Έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Καταστράφηκε από τον Φίλιππο το 348 π.Χ. Άκμασε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Τον 14ο αιώνα αναφέρεται σε αγιορείτικα έγγραφα. Καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1821 και ξανακτίζεται μετά το 1827. Είναι το πιο αξιόλογο χωριό της Χαλκιδικής, από αρχιτεκτονική άποψη. Οι σημερινοί τεχνίτες συνεχίζουν την παράδοση στην τεχνική του πορόλιθου που αφθονεί στην περιοχή με πρότυπο του τεχνίτες του περασμένου αιώνα. Ο οικισμός βρίσκεται σε ένα πλάτωμα, κοντά στη θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Τορωναίο κόλπο. Μεταξύ της αμμώδους και τουριστικής παραλίας και του οικισμού βρίσκεται ένας γκρεμός. Στη βάση του υπάρχουν πηγές με σημαντική ροή. Στα ανατολικά όρια του οικισμού στη θέση "Μουδουνού" βρίσκεται αρχαίο λατομείο πορολίθου.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Μετά την καταστροφή από τους Τούρκους ξανακτίσθηκε με την παλιά τεχνική η οποία συνεχίζεται και σήμερα.

Σημεία με καλή Θέα

Κυρίως από θέσεις που βρίσκονται στο φρείδι του γκρεμού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Στους δρόμους του οικισμού και στην παραλία.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Τεχνολογία
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Η ευρύτερη περιοχή δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Απαιτείται περισσότερη προσοχή στα νέα υλικά οικοδομών και στις νέες τεχνικές.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ανοικτή θάλασσα
Παράκτιος κρημνός
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη