Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κίττα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011077
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα Κίττας
Συνολική Έκταση (ha) 118.29
Χερσαία Έκταση (ha) 118.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός απλωμένος σε πεδιάδα
Οικισμός επιφανειακός σε πλάτωμα
Οικισμός ομοιόμορφος με φυσικό τοπίο (π.χ. πέτρα, ξύλο)
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Η κεντρική ρούγα της Κίττας (γνωστή με το όνομα "Φουλιά") εξελίχθηκε αργότερα σε εμπορικό κέντρο. Μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους χτίζεται η εκκλησία των Αγ. Αποστόλων, χωρίς να τελειώσει, κοντά στη ρούγα και η οδός "Αγ. Αποστόλων" μετατρέπεται σε εμπορικό δρόμο. Όλα τα καφενεία συγκεντρώνονται εκεί. Μεταπολεμικά ο εμπορικός δρόμος εγκαταλείπεται και οι δραστηριότητές του μετατίθενται στον αμαξιτό δρόμο. Το οδικό δίκτυο είναι ακανόνιστο και τα πλατώματα είναι πυρήνες στα αντίστοιχα συγκροτήματα των γενεών. Η Κίττα είναι χωριό με πολλούς πύργους.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Παλαιότερα ήταν μεγάλο χωριό και ονομαζόταν Πολυπυργού.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Η εγκατάλειψη των κτιρίων και η αλλοίωση των κτισμάτων αποτελούν σημαντικότατο κίνδυνο για την εικόνα του οικισμού.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη