Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δράκεια και Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3012039
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα Δράκειας / Άγ. Λαυρεντίου
Συνολική Έκταση (ha) 1676.10
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 23.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Δάσος Φυλλοβόλων
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Οπωρώνας
Ορεινό Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία

Κυρίως σχιστολιθικά πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Δύο πανέμορφα χωριά με αρχοντικά χτισμένα στο παραδοσιακό Θεσσαλομακεδονικό ρυθμό που περιβάλλονται από κήπους με οπωροφόρα δένδρα και λουλούδια. Μία ρεματιά με πλούσια βλάστηση και πλατάνια κατεβαίνει ανάμεσα στα δύο χωριά ενώ ψηλώτερα απλώνεται το πυκνό φυλλοβόλο δάσος αποτελούμενο κυρίως από οξυές στα πιο ψηλά μέρη και από καστανιές και άλλα φυλλοβόλα στα χαμηλώτερα.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Μετά από μία περίοδο ακμής τα δύο χωριά παρουσίασαν στοιχεία εγκατάλειψης μέχρι τη δεκαετία του 1970. Αργότερα άρχισε μία προσπάθεια αναβάθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Τυχαίες ή σκόπιμες δασικές πυρκαγιές που υποβοηθούνται και από τις παρατεταμένες ξηρασίες απείλησαν την περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Παρόχθια βλάστηση
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula incurva
Verbascum aphentulium
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη