Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Καπέσοβο και Βραδέτο Ζαγορίου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3010048
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11.94
Χερσαία Έκταση (ha) 11.9
Συνολική Περίμετρος (km) 1.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1150.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1030.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Καπέσοβο και Βραδέτο Ζαγορίου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός ομοιόμορφος με φυσικό τοπίο (π.χ. πέτρα, ξύλο)
Οικισμός σε κορυφή υψωματος
Ορεινό Τοπίο
Φαράγγι
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Δύο ωραία πέτρινα χωριά της Πίνδου που χωρίζονται από ένα φαράγγι, παρακλάδι του Βίκου. Στις πλαγιές του φαραγγιού ανεβαίνει με ζικ-ζακ η περίφημη "Σκάλα του Βραδέτου" που ένωνε κάποτε τα δύο χωριά. Στο Καπέσοβο υπάρχουν δύο εκκλησίες φημισμένες για τις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες τους.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Δύο χωριά που φαίνεται να κτίσθηκαν πολύ παλιά και αναπτύχθηκαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μεταξύ τους επικοινωνούσαν μέσω του φαραγγιού με την περίφημη "Σκάλα του Βραδέτου". Το τοπωνύμιο "Καπέσοβο" είναι σλαβικής προέλευσης (στην περιοχή εγκαταστάθηκαν Σλάβοι γύρω στον 7ο αι.). Το Καπέσοβο δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε το 14ο αι., ενώ άκμασε το 18ο αι. Στα τέλη του 19ου αι. ήταν ιδιαίτερα φτωχό.

Σημεία με καλή Θέα

Όλη η περιοχή.

Μονοπάτια Περίπατοι

Η περίφημη Σκάλα του Βραδέτου.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Το σχολείο του Καπέσοβου, η Πασχαλιαία Σχολή (χτίστηκε το 1861 από κληροδότημα των αδελφών Πασχάλη) διαθέτει πολύτιμα συγγράμματα, ανάμεσα στα οποία και η Χάρτα του Ρήγα Φερραίου. Το Καπέσοβο έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής και έχει ιδιαίτερες φυσικές καλλονές και χαρακτηριστική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλλη απειλή/διαταραχή
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Υπάρχει κίνδυνος εγκατάλειψης παραδοσιακών κτισμάτων.

Τρωτότητα

Ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό τοπίο.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη