Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δικταίον Άντρον
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011053
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 194.36
Χερσαία Έκταση (ha) 194.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δρυοδάσος
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Οπωρώνας
Ορεινό Τοπίο
Οροπέδιο
Πλαγιά βουνού
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι της σειράς Γαβρόβου-Τριπόλεως. Στο οροπέδιο αλουβιακές αποθέσεις.

Περιγραφή Τόπου

Το Δίκταιον Άντρον βρίσκεται στο ΝΔ άκρο του οροπεδίου του Λασιθίου σε υψόμετρο 1205 m. (185 m. πάνω από το οροπέδιο). Η περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου έδωσε τη δυνατότητα στο δρυοδάσος να αναπτυχθεί ελεύθερα, σε αντίθεση με τα γύρω υψώματα που είναι υπερβοσκημένα. Υπέροχη θέα προς το οροπέδιο.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Τόπος λατρείας της Μινωικής εποχής. Λατρεία του Κρετογενούς Διός από τους Δωριείς. Το χωριό Ψυχρό, κοντά στο οποίο βρίσκεται το Άντρο, κτίσθηκε τον 15ο αιώνα. Σύνδεση με την επανάσταση του 1867 (Ισμαήλ Φερίκ Πασάς).

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Τεχνολογία
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τεχνολογικό Ενδιαφέρον
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Βοσκή
Διάβρωση
Οικοδόμηση
Ρύπανση εδάφους
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο αρχαιολογικός χώρος προστατεύεται. Οι κίνδυνοι αφορούν το χωριό Ψυχρό και τους γύρω λόφους.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δενδροστοιχίες, φυτοφράκτες, άλση
Δρυοδάσος
Καλλιέργειες
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη