Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δίλοφο Ζαγορίου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011073
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 268.19
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 7.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Εικόνες από "Δίλοφο Ζαγορίου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός ομοιόμορφος με φυσικό τοπίο (π.χ. πέτρα, ξύλο)
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Ορεινό Τοπίο
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ωραίο Ζαγορίσιο χωριό με πέτρινα σπίτια και εκκλησίες πνιγμένο στο πράσινο μαζί με την περιβάλλουσα, καταπράσινη πλαγιά. Παρουσιάζει χαρακτηριστικά του Ανατολικού Ζαγοριού. Το ύφος των σπιτιών είναι λιγότερο βαρύ με εξώστες κλειστούς ή ανοικτούς και πιο μεγάλο γείσο στη στέγη. Η μαύρη εμφανής πέτρα της τοιχοποιΐας των σπιτιών εναρμονίζεται απόλυτα με το σκούρο πράσινο χρώμα των δασών. Το δίκτυο των πεζόδρομων αναπτύσσεται ελεύθερα στην επιφάνεια του οικισμού με πλάτος όχι σταθερό με φυγές προς το φυσικό περίγυρο. Το καλντερίμι είναι από πλακόστρωτο, χωρισμένο σε τρία μέρη, τα δύο ακριανά για ανθρώπους και το μεσαίο για τα ζώα και τα νερά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Όλο σχεδόν το χωριό.

Μονοπάτια Περίπατοι

Διαδρομές μέσα και γύρω από το χωριό.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Οικοδόμηση
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη