Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Άνω Βαθύ
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011090
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα Βαθέος
Συνολική Έκταση (ha) 111.62
Χερσαία Έκταση (ha) 111.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από κόλπο
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Η δόμηση είναι ιδιαίτερα υψηλή στο κέντρο του οικισμού και τα σπίτια σε επαφή το ένα με το άλλο ή κρατώντας ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους. Ελεύθεροι χώροι είναι σχεδόν μόνο οι δρόμοι, οι πλατείες και τα μικρά πλατώματα. Οι δρόμοι, στενοί, με ελεύθερη ακανόνιστη χάραξη. Ο συγκερασμός της μορφολογικής συγγένειας των κατοικιών με αυτές του ηπειρωτικού χώρου, της παραδοσιακής νησιώτικης πολεοδομίας και της μικρής κλίμακας των επιμέρους μορφών, προσδίδει στον οικισμό το γενικό ύψος και την ιδιαίτερη αισθητική ποιότητά του.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ο οικισμός πήρε την οριστική του μορφή (πέρασε στη φάση αστικοποίησης) μετά το 1821, όταν η Σάμος ανακηρύχθηκε αυτόνομη ηγεμονία υποτελής στην Τουρκία. Ενώθηκε με την Ελλάδα το 1912.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Εγκατάλειψη κτισμάτων. Αλλοίωση κτισμάτων.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη