Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT4011039 Λίμνη Μικρή Πρέσπα
AT4011036 Λίμνη Άγρα
AT4011031 Λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα
AT4011029 Λίμνη Πετρών
AT4011022 Κρανιώνας, Χάλαρα, Παύλος Μελάς
AT4010060 Ιερισσός
AT3012041 Ζαγορά
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT3011003 Τμήμα Αχέρωντα από Γλυκή μέχρι Καστρί
AT3010051 Εκβολή Αχέροντα και Νεκρομαντείο
AT2012024 Λίμνη Παραλίμνη
AT2011023 Δάσος Καισαριανής
AT2011017 Νήσος Τριζόνια Δωρίδας
AT2011005 Ορεινοί οικισμοί περιοχής Κύμης
AT2011004 Ρέματα Μουρτερής και Μανικιώτικο περιοχής Κύμης
AT2010017 Περιοχή Ραμνούντα-Λοιμικού
AT1011117 Νήσος Πόρος και Μόδι
AT1011066 Βράχος Αγ. Λεοντίου Μονής Ταξιαρχών
AT1011052 Χερσόνησος Νυδρίου Λευκάδας
AT1011050 Φρίκες - Κιόνι Ιθάκης
AT1011035 Ακρωτήριο Ελαία (Κλάμπ Μεντιτερανέ)
AT1011033 Άνω Κορακιάνα Κερκύρας
AT1011028 Κάτω Γαρούνα και γύρω περιοχή
AT1011027 Βαρυπατάδες
AT1011008 Πύλος και Όρμος Ναυαρίνου