Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορεινοί οικισμοί περιοχής Κύμης
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Κύμης
Συνολική Έκταση (ha) 3520.25
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 43.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μεικτό Δάσος
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οπωρώνας
Ορεινό Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές χιονοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία Λιγνίτης.
Περιγραφή Τόπου Η περιφέρεια της Κύμης είναι μία καταπράσινη περιοχή με άφθονα νερά και μικρά παραδοσιακά χωριά. Στην περιφέρεια έχουμε το χωριό Βρύση σε καταπράσινη περιοχή με πλατάνια και καρυδιές, έξω από το οποίο σώζεται νερόμυλος, που τώρα λειτουργεί σαν πλυντήριο χαλιών (νεροτριβή). Στη ρίζα του βράχου η πηγή Κολέθρα υδροδοτεί σχεδόν όλα τα χωριά, ακόμα και την Κύμη. Η διαδρομή ανάμεσα στα χωριά Κρεμαστός και Γάγια είναι εντυπωσιακή με οργιώδη βλάστηση και νερά που αναβλύζουν ακόμα και στο δρόμο.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι Η διαδρομή ανάμεσα στα χωριά Κρεμαστός και Γάγια.

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παραδοσιακή Τεχνολογία
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Πυρκαγιά
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό τοπίο.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Καλλιέργειες
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη