Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AB3080061 Όρος Βασιλίτσα
A00030004 Ορος Βελούχι (Τυμφρηστός)
AB4080089 Όρος Βερτίσκος
A00060006 Όρος Βίτσι (Βέρνο)
AB6080064 Όρος Βουβάλα Ρεθύμνου
A00010206 Όρος Βούρινος
A00060015 Όρος Βουτσικάκι Αγράφων
A00010071 Ορος Γιούχτας
A00010073 Ορος Δίκτυ (Λασιθιώτικα Βουνά) και όρος Σελένα
AB3080081 Όρος Δοκίμι Νότιας Πίνδου
A00060024 Οροσειρά Ανατολικής Ροδόπης
A00030038 Όρος Ερύμανθος (Ωλονός)
A00010069 Όρος Ίδη (Ψηλορείτης)
A00030040 Όρος Ιθώμη
A00010019 Όρος Ίταμος, Σιθωνία
A00040009 Όρος Ιψάρι Θάσου
AB3080078 Όρος Κακαρδίτσα Νότιας Πίνδου
AB2080160 Όρος Καλλίδρομο
AT2011000 Όρος Καλλίδρομο (Μενδενίτσα)
A00010218 Όρος Καντήλι και Κοιλάδα Αχμέτ Αγά
A00060035 Όρος Καντήλι και περιοχή Λίμνης
AB3080007 Όρος Καράβα Αγράφων
A00030073 Ορος Καρβούνης (Άμπελος, Προφήτης Ηλίας), Σάμος
A00030013 Όρος Κάτω Όλυμπος
A00040094 Όρος Κέδρος