Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Συνοικία (Χερσόνησος) Παναγίας Καβάλας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011049
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα Καβάλας
Συνολική Έκταση (ha) 33.55
Χερσαία Έκταση (ha) 33.5
Συνολική Περίμετρος (km) 2.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 60.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Συνοικία (Χερσόνησος) Παναγίας Καβάλας". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από κόλπο
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Αστικός ιστός
Βραχώδης Ακτή
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός γύρω από εκκλησία
Οικισμός γύρω από κάστρο
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο εκκλησία
Οικισμός σε κορυφή υψωματος
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Μεγάλη υγρασία
Ξηρασία
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Αποτελεί τον αρχικό ιστορικό πηρύνα της πόλης της Καβάλας. Κατέχει δεσπόζουσα θέση στο σημερινό πολεοδομικό συγκρότημα και αποτελεί βασικό στοιχείο της οργάνωσης του αστικού τοπίου. Τα όρια του οικισμού είναι σαφή και αποτελούνται από φυσικά και τεχνικά στοιχεία (βράχοι της ακτής, παράλιο τοίχος, εγκατάσταση λιμανιού, χερσαίο τοίχος, υδραγωγείο). Το συγκεκριμένο οικιστικό σύνολο χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες, ανάλογα με την ιστορική εξέλιξη, τη διαμόρφωση του εδάφους και τον τρόπο ένταξης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Καβάλας: α) Η περιοχή οριζόμενη από την περίμετρο των αρχαίων και βυζαντινών περιτειχίσεων, β) Το τμήμα επέκτασης του οικισμού από τον 16ο αιώνα, γ) Το εκτός των τειχών τμήμα της χερσονήσου με νεώτερες προσφυγικές κατοικίες. Η παρουσία των μνημείων και των μνημειακών συνθέσεων είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα τείχη, η ακρόπολη (στην κορυφή του λόφου), η μεγαλοπρεπής παρουσία του υδραγωγείου του 16ου αιώνα με επάλληλα τόξα, το τζαμί της μουσικής και το σπίτι του Μεχμέτ Αλή λειτουργούν διαχρονικά ως πρωταρχικά οργανωτικά στοιχεία του αστικού χώρου και ως σημεία αναφοράς. Ανάπτυξη πάνω σε χερσόνησο σε 241 στρ. (εντός των ορίων του κηρυγμένου παραδοσιακού συνόλου).

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ιδρύθηκε στα μέσα του 7ου αιώνα από Θασίτες αποίκους. Η στρατηγική και οικονομική σημασία της την ανέδειξαν κατά τους ιστορικούς χρόνους σε σημαντικό οχυρό λιμάνι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η πύκνωση των κτισμάτων στο εσωτερικό του τείχους και η φυσική επέκταση του οικισμού εκτός αυτού. Η περιοχή γενικά διατηρεί τα παλιά της χαρακτηριστικά. Τα νέα σπίτια που χτίζονται διατηρούν την παλιά κλίμακα αλλά γίνονται και κακότεχνες συντηρήσεις με νέα παράταιρα υλικά.

Σημεία με καλή Θέα

Το κάστρο, η πλατεία της Παναγίας και το Ιμαρέτ, που έχτισε ο καταγόμενος από την Καβάλα Μωχάμετ Άλι της Αιγύπτου και πολλά άλλα σημεία προσφέρουν πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μονοπάτια Περίπατοι

Σε όλα τα μνημεία και τα στενά σοκάκια της συνοικίας.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Σημαντικής ιστορικής αξίας μνημεία είναι τα τείχη, η Ακρόπολη, το τζαμί της Μουσικής, το Ιμαρέτ το σπίτι του Μωχάμετ Άλι, ιδρυτή της αιγυπτιακής δυναστείας και ο ορειχάλκινος ανδριάντας του. Ιστορική και αισθητική εξάλλου αξία έχει και η διαμόρφωση της πλατείας μπροστά από το σπίτι του Μωχάμετ Άλι.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Οικοδόμηση
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η κάλυψη των λιθόστρωτων δρόμων και τα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ υποβάθμισαν σημαντικά την περιοχή.

Τρωτότητα

Η διατήρηση των παλιών σπιτιών και η σωστή συντήρηση τους είναι δαπανηρή καιι προβληματική δεδομένου ότι πρόκειται για αρκετά μεγάλη έκταση.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αστικά πάρκα και μεγάλοι κήποι
Παράκτιος κρημνός
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη