Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Κέδρος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040094
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8742.41
Χερσαία Έκταση (ha) 3700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 58.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1776.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Το μεγαλύτερο τμήμα του όρους Κέδρος είναι πολύ σημαντικό, αλλά βρίσκεται μακριά από το Κουρταλιώτικο φαράγγι.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, υπερβόσκηση κατσικιών, τουριστική ανάπτυξη, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium callimischon haemostictum
Arum alpinum
Arum idaeum
Cerastium brachypetalum doerfleri (Κεράστιο του Ντοέρφλερ)
Cyclamen persicum
Dianthus pulviniformis
Draba cretica
Erysimum raulinii
Galium monachinii
Lysimachia serpyllifolia
Petrorhagia candica
Peucedanum alpinum
Scutellaria hirta
Veronica trichadena
Vicia cracca stenophylla
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη