Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Κάτω Όλυμπος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 44066.08
Χερσαία Έκταση (ha) 44000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 181.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1588.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τα δυτικά τμήματα (εσωτερικά) είναι γυμνά, ενώ το ανατολικό τμήμα προς τη θάλασσα είναι δασώδες βουνό με κάποιες βραχώδεις πλαγιές, φαράγγια και γκρεμούς. Εκτεταμένος βοσκότοπος με θάμνους στις μαλακές πλαγιές. Εξαιρετικά δάση με οξιές και Pinus nigra (Μαύρη πεύκη) καθώς και πυκνή μακία στις χαμηλότερες υγρές πλαγιές κοντά στη θάλασσα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Υπάρχουν διάφοροι πληθυσμοί αρπακτικών που σχετίζονται με την ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Εντατικοποίηση της υλοτόμησης, επέκταση του οδικού δικτύου, κίνδυνος πυρκαγιάς στα όρια των γεωργικών εκτάσεων, παράνομο κυνήγι και υπερβόσκηση κατά τόπους.
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμων έχει βελτιώσει την πρόσβαση για κυνήγι. Δηλητηριάσεις λύκων ακόμη λαμβάνουν χώρα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Carex digitata
Convolvulus boissieri parnassicus (Κονβόλβουλος του Παρνασσού)
Lathraea squamaria
Scutellaria alpina
Viola frondosa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax pallidus (Αγιόφιδο της Κρήτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη