Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Βουτσικάκι Αγράφων
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2139.19
Χερσαία Έκταση (ha) 2000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 40.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2154.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το υψηλότερο μέρος του όρους Βουτσικάκι, ένα ορεινό γυμνό τοπίο με βραχώδεις πλαγιές, γκρεμούς και ορεινά βοσκοτόπια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για τη σπάνια χλωρίδα που συμπεριλαμβάνει ενδημικά είδη της Ελλάδας.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση οδικού δικτύου, υπερβόσκηση.
Τρωτότητα Υπάρχει βόσκηση στην περιοχή.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Achillea pindicola pindicola
Alchemilla heterotricha
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Arabis sudetica
Asperula oetae
Asperula pinifolia
Astragalus creticus rumelicus
Aubrieta scardica
Caltha palustris
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carum graecum graecum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium decalvans decalvans
Chaerophyllum aromaticum
Erigeron glabratus
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Ferulago sylvatica sylvatica
Festucopsis sancta
Gagea fistulosa
Genista januensis (Γενίστα του Γιανουέν)
Geocaryum capillifolium
Geocaryum pindicolum
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Jovibarba heuffelii
Juniperus communis hemisphaerica (Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό)
Lepidium hirtum nebrodense
Lilium carniolicum albanicum
Linum aroanium
Linum hologynum
Onobrychis alba laconica
Onobrychis montana macrocarpa
Onobrychis montana scardica
Orthilia secunda
Paronychia polygonifolia
Polygala alpestris croatica
Rhinanthus pubescens
Rhynchocorys elephas elephas
Rorippa pyrenaica
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Scabiosa taygetea taygetea
Scrophularia canina canina
Scutellaria rupestris adenotricha
Sedum apoleipon
Silene caesia
Silene parnassica parnassica
Stellaria graminea
Taraxacum parnassicum
Telephium imberati orientale
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Thymus dolopicus
Thymus praecox polytrichus
Trinia glauca pindica
Verbascum phlomoides
Viola aetolica
Viola chelmea
Viola rupestris
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη