Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορος Γιούχτας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010071
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1811.03
Χερσαία Έκταση (ha) 1650.0
Συνολική Περίμετρος (km) 26.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 809.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Βουνό με απότομες πλαγιές καλυμμένες με φρύγανα. Υπάρχουν επίσης εκτεταμένοι ελαιώνες και ένας ραδιοπομπός στην κορυφή του βουνού.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή με βοτανικό ενδιαφέρον λόγω της ύπαρξης σπάνιων φυτών. Επίσης υπάρχει ορνιθολογικό ενδιαφέρον, κυρίως για γύπες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση κατσικιών, ρίψη απορριμμάτων.
Τρωτότητα Η βόσκηση απειλεί τα σπάνια φυτά.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Biarum davisii davisii
Campanula spatulata filicaulis
Dianthus aciphyllus
Erysimum candicum candicum
Euphorbia dimorphocaulon
Hypericum jovis (Υπερικό του Δία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Otus scops (Γκιώνης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη