Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Καντήλι και Κοιλάδα Αχμέτ Αγά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010218
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13251.72
Χερσαία Έκταση (ha) 12500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 88.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1245.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Χαμηλό βουνό στην κεντρική και νότια πλευρά της Εύβοιας με εκτεταμένα πευκοδάση , μικτά δάση, γυμνές ράχες και βοσκότοπους. Η περιοχή είναι καλυμμένη στο μεγαλύτερο μέρος της με δάση από Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη), Pinus nigra (Μαύρη πεύκη) και Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη). Στο χαμηλότερο τμήμα υπάρχει ένα μικρό ποτάμι με παρόχθια δάση από Platanus οrientalis (πλάτανος). Υπάρχουν επίσης βραχώδεις γκρεμοί, περιοχές με μεσογειακή μακία και καλλιεργημένες εκτάσεις. Στα βόρεια και ανατολικά άκρα της περιοχής υπάρχουν ορυχεία σε λειτουργία.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για τους θαυμάσιους δασότοπους και τη συγκέντρωση πολλών σπάνιων φυτών. Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η επέκταση των μεταλλευτικών και υλοτομικών δραστηριοτήτων, καθώς και του σχετικού οδικού δικτύου είναι δευτερεύοντα προβλήματα. Παράνομο κυνήγι, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατασκευή δρόμου κατά μήκος της δυτικής ακτής.
Τρωτότητα Στην περιοχή υπάρχει περιορισμένη βόσκηση κοπαδιών και δασοκομία, οπότε δεν απειλείται άμεσα η σπάνια χλωρίδα. Ο τουρισμός, η γεωργία και η λειτουργία λατομείων λαμβάνουν χώρα στα άκρα της περιοχής.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Alyssum euboeum
Bolanthus intermedius
Campanula goulimyi
Campanula incurva
Centaurea ebenoides
Centaurea euboica euboica
Centaurea pichleri pichleri
Cerastium candidissimum
Clematis viticella (Αγράμπελη η μικράμπελος)
Colchicum boissieri
Crocus laevigatus
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Ebenus sibthorpii (Έβενος του Σιμπθόρπ)
Erysimum microstylum
Euphorbia deflexa
Fritillaria euboeica
Fumana pinatzii
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Leptoplax emarginata
Lilium chalcedonicum
Linum elegans
Onosma euboicum
Origanum scabrum
Paeonia mascula hellenica
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Populus nigra (Καβάκι)
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Senecio eubaeus
Silene oligantha pseudoradicosa
Stachys tetragona
Thlaspi tymphaeum
Thymus teucrioides candilicus
Vicia pinetorum
Viola alba thessala
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta viridis viridis (Πρασινόσαυρα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη