Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Βίτσι (Βέρνο)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 34497.89
Χερσαία Έκταση (ha) 33000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 130.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2128.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ψηλό βουνό, κυρίως καλυμμένο με πλατύφυλλα δάση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικό ενδιαίτημα για μεγάλα σαρκοφάγα ζώα, αρπακτικά πουλιά και σπάνια χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση των χειμερινών τουριστικών εγκαταστάσεων.
Τρωτότητα Εντατικοποίηση της υλοτόμησης και του παράνομου κυνηγίου.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acer platanoides (Νεροπλάτανος)
Acer tataricum (Σφενδάμι ανατολικό)
Achillea stricta
Agrostis canina
Alchemilla acutiloba
Alchemilla gorcensis
Alchemilla indivisa
Alkanna pulmonaria
Allium guttatum sardoum
Alopecurus aequalis (Αλοπεκούρος ο ομαλός)
Barbarea balcana
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Caltha palustris
Campanula foliosa
Cardamine raphanifolia acris
Centaurea deustiformis
Centaurea napulifera velenovskyi
Cerastium banaticum bonaticum
Chaerophyllum aureum
Chenopodium foliosum
Coronilla varia
Dactylorhiza cordigera
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus tristis
Doronicum austriacum
Doronicum hungaricum
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium montanum
Epilobium vernonicum
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia serrulata (Γαλατσίδα η πριονωτή)
Galium breviramosum
Galium pisoderium
Galium pseudoaristatum
Geocaryum capillifolium
Geranium macrorrhizum
Geranium reflexum
Geum coccineum
Geum rivale
Knautia midzorensis
Lilium carniolicum albanicum
Linaria dalmatica
Luzula luzulina
Minuartia hirsuta falcata
Myosotis nemorosa
Oenanthe banatica
Orobanche gracilis
Pinus montana (Βουνόπευκο)
Poa compressa
Poa macedonica
Polygonum alpinum
Polygonum bistorta
Pyrola minor
Ranunculus baudotii
Ranunculus nemorosus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rumex alpestris
Rumex kerneri
Rumex obtusifolius subalpinus
Saxifraga adsendens adsendens
Scabiosa taygetea portae
Scrophularia aestivalis
Sedum cepaea
Seseli peucedanoides
Silene asterias
Silene fabarioides
Silene lerchenfeldiana
Silene multicaulis multicaulis
Silene waldsteinii
Stellaria glochidisperma
Stellaria graminea
Symphytum tuberosum angustifolium
Teucrium montanum helianthemoides
Thlaspi ochroleucum
Viola macedonica macedonica
Viola orphanidis orphanidis
Viola velutina
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Tettigonia cantans (Τεττιγόνια η άδουσα)
Σχόλια για τα είδη