Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορος Καρβούνης (Άμπελος, Προφήτης Ηλίας), Σάμος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030073
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4612.57
Χερσαία Έκταση (ha) 4300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 40.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1093.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδες βουνό στο κέντρο της Ν. Σάμου.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολλά ενδημικά και πολύ σπάνια φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, εμπρησμοί δασών, υπερβόσκηση, έντονο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aethionema saxatile creticum
Alkanna areolata
Alkanna tubulosa
Arenaria deflexa
Aristolochia hirta
Aristolochia parviflora
Asperula samia
Astragalus ptilodes (Αστράγαλος ο πτιλώδης)
Astragalus thracicus cylleneus
Atraphaxis billardieri
Bunium microcarpum bourgaei
Campanula lyrata
Centaurea cariensis maculiceps
Centaurea urvilei urvilei
Cephalorrhynchus tuberosus
Cerastium pumilum palens
Corydalis integra
Crataegus monogyna azarella (Κραταιγός ο μονόγυνος)
Cruciata taurica occidentalis
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Datisca cannabina
Draba heterocoma archipelagi
Erodium sibthorpianum vetteri
Erophila verna macrocarpa
Erophila verna verna
Fritillaria carica
Galanthus elwesii
Galium samium
Genista subsericans (Γενίστα η υποχνουδωτή)
Helichrysum orientale
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Iris suaveolens
Lamium garganicum striatum
Lapsana communis pisidica
Lomelosia polykratis (Λομελόζια του Πολυκράτη)
Minuartia anatolica (Μινουάρτια η ανατολική)
Nepeta italica
Onopordum majorii
Paeonia mascula mascula
Petrorhagia armerioides
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Prunus spinosa (Τσαπουρνιά)
Ranunculus subomophyllus
Rhamnus pichleri (Ράμνος του Πίχλερ)
Satureja spinosa
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria rubicunda ikarica
Sedum samium (Σέδο της Σάμου)
Silene dichotoma racemosa
Silene gallica
Silene urvillei (Σιληνή του Ουρβίλ)
Stachys cretica smyrnaea
Symphytum anatolicum
Thymus cilicicus
Thymus samius
Tordylium hirtocarpum
Trigonella smyrnaea (Τριγωνέλλη η Σμυρναία)
Verbascum glomeratum
Verbascum lydium
Verbascum pycnostachyum
Veronica grisebachii
Vicia cracca stenophylla
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη