Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Καλλίδρομο (Μενδενίτσα)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011000
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φθιώτιδας
Δήμος-Κοινότητα Μενδενίτσης, Παλαιοχωρίου, Ελευθεροχωρίου
Συνολική Έκταση (ha) 3087.78
Χερσαία Έκταση (ha) 3087.0
Συνολική Περίμετρος (km) 33.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1399.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Ιστορικός Τόπος
Εικόνες από "Όρος Καλλίδρομο (Μενδενίτσα)". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δάσος Κωνοφόρων
Ελατοδασος
Μακία
Μεικτό Δάσος
Οικισμός γύρω από κάστρο
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο κάστρο
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Ορεινό Τοπίο
Πευκοδάσος Ορεινό
Πλαγιά βουνού
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Αραιές χιονοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Σαθροί λευκοί ασβεστόλιθοι κυριαρχούν. Σκληροί ασβεστόλιθοι με ερυθρά μεσογειακά εδάφη.

Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για τη βόρεια κυρίως πλευρά των ψηλότερων κορυφών του Καλλιδρόμου, από τη Μενδενίτσα μέχρι την εποχιακή λίμνη Νευρόπολη. Ορεινό τοπίο με εκτεταμένα δάση ελάτης και μαύρης πεύκης χωρίς οικισμούς (πλην του χωριού Μενδενίτσα που βρίσκεται στο ανατολικό όριο της περιοχής). Λίγες ακαλλιέργητες γεωργικές εκτάσεις κοντά στη Μενδενίτσα. Στο ανατολικό τμήμα (θέσεις: Φούρκα, Νεροκοπάνες, Δρεματά) υπάρχουν αμιγείς συστάδες μαύρης πεύκης μεγάλης ηλικίας, με πλατυσμένες κορυφές, επί σαθρού λευκού ασβεστολίθου. Στο δυτικό τμήμα κυριαρχεί η ελάτη σε ερυθρά μεσογειακά εδάφη η συνέχεια της οποίας διακόπτεται από γραφικά λιβάδια, σε καρστικά βυθίσματα. Στις θέσεις "Σουβάλα" και "Νευρόπολη", δύο μεγάλα καρστικά βυθίσματα κρατούν νερό και σχηματίζουν εποχιακές λίμνες τη χειμερινή περίοδο. Σποραδικά εμφανίζεται η χνοώδης δρυς, η ορεινή φτελιά, το αρκουδοπούρναρο. Σε θερμές θέσεις χαμηλότερου υψομέτρου (βόρεια και ανατολικά) υπάρχουν και τμήματα με μακία βλάστηση. Δεν υπάρχουν τρεχούμενα νερά στην περιοχή. Στρατηγικής σημασίας η γύρω περιοχή, πέρασμα-πύλη για τη Νότια Ελλάδα. (Θερμοπύλαι), αποτέλεσε το θέατρο ιστορικών μαχών σε όλες τις ιστορικές περιόδους (Θερμοπύλες, Αλαμάνα, Γραβιά, Βασιλικά, Γοργοπόταμος) κατά τις επιθέσεις Θεσσαλών, Περσών, Ρωμαίων, Γαλατών, Τούρκων, Γερμανών. Το αρχαίο ισοδομικό φρούριο της Μενδενίτσας συντηρήθηκε από τους βυζαντινούς και τους Ενετούς οι οποίοι ίδρυσαν τη Μαρκιωνία της Βοδονίτσας (Μενδενίτσας), με σκοπό τον έλεγχο του στενού των Θερμοπυλών (1204-1414). Με το ίδιο σκεπτικό οι Τούρκοι όρισαν έδρα της περιοχής τη Βοδονίτσα.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Αραιοκατοικημένη περιοχή χωρίς μεγάλες πιέσεις από βοσκή, υλοτομία και πυρκαϊές. Τα τελευταία χρόνια εγκαταλείπεται η περιοχή από τον ενεργό πληθυσμό.

Σημεία με καλή Θέα

Το χωριό Μενδενίτσα και το Πυροφυλάκειο στο ύψωμα Παλιόβορος.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος των δασικών δρόμων δια μέσω του δάσους.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Ορεινό τοπίο σε πολύ καλή φυσική κατάσταση κοντά σε παραλιακή περιοχή και στην κύρια οδική αρτηρία της χώρας. Κυρίαρχα στοιχεία το μεγάλης ηλικίας δάσος πεύκης και ελάτης με γραφικά λιβάδια και εποχιακές λίμνες καθώς και το κάστρο της Μενδενίτσας.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αγώνες αυτοκινήτου
Βοσκή
Κυνήγι
Οικοδόμηση
Πυρκαγιά
Υλοτομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Μεγάλος κίνδυνος η πυρκαϊά. Κίνδυνος υλοτομίας μεγάλης ηλικίας συστάδων μαύρης πεύκης.

Τρωτότητα

Δεν είναι ιδιαίτερα τρωτό το τοπίο (όσον αφορά τη φωτιά) γιατί πρόκειται για ψυχρόβια κωνοφόρα.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Μικτό δάσος
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Campanula rupestris
Lysimachia serpyllifolia
Onosma stridii
Viola graeca
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη