Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Ερύμανθος (Ωλονός)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030038
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11208.88
Χερσαία Έκταση (ha) 11000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 65.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2221.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σύμπλεγμα βουνών στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο με έλατα και πεύκα στις πλαγιές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μια από τις τελευταίες καταγραφές του Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός) στην Πελοπόννησο. Κάποια σπάνια ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση κατσικιών κατά τόπους, υλοτόμηση.
Τρωτότητα Πρέπει να καθοριστούν οι συνέπειες της βόσκησης στην σπάνια βλάστηση.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Allium frigidum
Allium phthioticum
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Anthriscus nemorosa
Arabis bryoides
Arenaria cretica
Astragalus creticus rumelicus
Athamanta macedonica
Aurinia moreana
Cachrys ferulacea
Campanula radicosa
Carum graecum graecum
Centaurea affinis laconiae
Centaurea pichleri pichleri
Crepis incana
Dasypyrum hordeaceum
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus tymphresteus
Drypis spinosa
Edraianthus parnassicus
Erysimum cephalonicum
Erysimum pectinatum
Gagea fistulosa
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galium taygeteum
Galium thymifolium
Geocaryum parnassicum
Geocaryum peloponnesiacum
Geranium macrostylum
Helianthemum nitidum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lepidium hirtum nebrodense
Minuartia confusa
Minuartia stellata
Pimpinella tragium polyclada
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Plantago argentea
Plantago atrata graeca
Polygala nicaeensis mediterranea
Ribes uva-crispa austro-europaeum (Λαγοκερασιά)
Saxifraga exarata
Saxifraga paniculata
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibthorpii
Scabiosa taygetea taygetea
Scrophularia myriophylla
Scutellaria alpina
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Silene auriculata
Silene parnassica parnassica
Thlaspi graecum
Trifolium parnassi
Valeriana olenaea
Veronica orsiniana orsiniana
Veronica sartoriana
Viola phitosiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Pyrrhocorax graculus graculus (Κιτρινοκαλιακούδα)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Platycleis chelmos deplanata (Πλατυκλεΐς ο εμφυτευμένος)
Σχόλια για τα είδη