Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Παλαιοχώρας Κυθήρων
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα Ποταμός Κυθήρων
Συνολική Έκταση (ha) 43.83
Χερσαία Έκταση (ha) 43.0
Συνολική Περίμετρος (km) 3.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 216.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Ιστορικός Τόπος
Εικόνες από "Φαράγγι Παλαιοχώρας Κυθήρων". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδης Ακτή
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι ημιμεταμορφωμένοι ανοιχτόχρωμοι, κυανότεφροι, δολομίτες. Διεύρυνση τεκτονικού ρήγματος με τη δράση του νερού.

Περιγραφή Τόπου

Αποτελεί την κεντρική κοίτη μιας μεγάλης λεκάνης απορροής 19.000 στρεμμάτων. Η κεντρική κοίτη 1000 μ. μετά τη θάλασσα προς τα ανάντη διχάζεται σε δύο κλάδους μεταξύ των οποίων ορθώνεται το ύψωμα της Παλαιοχώρας (215μ.) όπου βρίσκεται και ο ομώνυμος βυζαντινός οικισμός. Το μέσο ύψος των κατακόρυφων πρανών είναι 140 μ. Η μέση κατά μήκος κλίση της κοίτης είναι 3-10%. Σε δύο-τρία τμήματα κοντά στην είσοδο (Παλαιοχώρα) και σε ένα σημείο προς την έξοδο η κλίση είναι πολύ μεγάλη και καθιστά το φαράγγι απροσπέλαστο. Χειμαρρώδης εποχιακή ροή. Μικρή λίμνη στην έξοδο προς τη θάλασσα.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Καμία επέμβαση. Παρθένα κατάσταση. Καμία πυρκαϊά δεν είναι γνωστή. Μόνο περιορισμένη βοσκή στην είσοδο του φαραγγιού (Παλαιοχώρα).

Σημεία με καλή Θέα

Πανοραμική θέα από το ύψωμα της Παλαιοχώρας όπου και ο αρχαιολογικός χώρος. Καλή θέα από διάφορα σημεία στις παρυφές (φρύδια) του φαραγγιού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Προσέγγιση στο χώρο από τρεις χωματόδρομους. Υπάρχει μικρό μονοπάτι μέχρι το ύψωμα της Παλαιοχώρας. Ο κυρίως χώρος του φαραγγιού είναι απροσπέλαστος.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Επιστημονική έρευνα
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Εντυπωσιακό τοπίο, αξιόλογος γεωλογικός σχηματισμός, καταφύγιο πτηνοπανίδας που συνδυάζεται θαυμάσια με έναν ερειπωμένο βυζαντινό οικισμό. Παρθένα κατάσταση στο τοπίο και τη βλάστηση. Ενδιαφέρουσα φυτοκοινωνία κρητικού σφενδάμνου. Πιθανόν να υπάρχουν και σπάνια ή ενδημικά φυτά. Ζώνη διαβάσεως αποδημητικών πτηνών.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Θόρυβος
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Δεν είναι ευρέως γνωστό φαράγγι. Υπάρχει τοπικό ενδιαφέρον για τουριστική αξιοποίηση με την κατασκευή μονοπατιού κατά μήκος της κοίτης. Κίνδυνος για την πτηνοπανίδα από θορύβους.

Τρωτότητα

Δεν είναι τρωτή η περιοχή λόγω της δυσκολίας προσπέλασης.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Παράκτιος κρημνός
Παραλία με χαλίκια ή πέτρες
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Acer orientale (Σφενδάμι Κρητικό)
Arbutus unedo (Κουμαριά)
Calycotome villosa (Ασπάλανθος)
Centaurea cytherea
Ceratonia siliqua (Χαρουπιά)
Cistus salvifolius (Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη)
Corydothymus capitatus
Euphorbia dendroides (Ευφόρβια η δενδροειδής)
Genista acanthoclada (Γενίστα η ακανθόκλαδη)
Juniperus phoenicea (Θαμνοκυπάρισσο)
Nerium oleander (Πικροδάφνη)
Olea europaea oleaster (Αγριελιά)
Phlomis cretica
Phlomis fruticosa
Pistacia lentiscus (Σχίνο)
Pistacia terebinthus (Αγριοτσικουδιά)
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Quercus coccifera (Πουρνάρι)
Rhamnus alaternus (Ράμνος ο …)
Sarcopoterium spinosum
Satureja thymbra
Vitex agnus-castus (Λιγαριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Crex crex (Ορτυκομάνα)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Tetrax tetrax
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη