Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορος Δίκτυ (Λασιθιώτικα Βουνά) και όρος Σελένα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010073
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 52745.02
Χερσαία Έκταση (ha) 35600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 172.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2147.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλο απότομο βουνό, έχει ένα τμήμα δασωμένο με Pinus brutia (Τραχεία πεύκη) και μια μεγάλη περιοχή με αειθαλή Quercus coccifera (Πουρνάρια). Ένα μεγάλο οροπέδιο καλλιεργείται.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολλά σπάνια και ενδημικά φυτά, καθώς και πλούσιος πληθυσμός από γύπες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, επέκταση του οδικού δικτύου, υπερβόσκηση κατσικιών, παράνομο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα Η μόνη απειλή για την σπάνια χλωρίδα είναι η υπερβόσκηση.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aethionema saxatile creticum
Alyssum idaeum
Alyssum lassiticum
Andrachne telephioides oreocretensis
Anthemis abrotanifolia
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arabis cretica
Arenaria fragillima
Arenaria saponarioides (Αρενάρια η σαπωναριόμορφη)
Asperula idaea
Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)
Asplenium aegaeum
Asplenium creticum
Asplenium lepidum haussknechtii
Astragalus creticus creticus
Astragalus idaeus
Bellis longifolia
Bufonia stricta stricta
Campanula pelviformis
Campanula spatulata filicaulis
Centaurea idaea
Cephalanthera cucullata
Chenorrhinum idaeum (Χενόρρινο της Ιδής)
Cirsium creticum dictaeum
Cirsium morinifolium
Colchicum cretense
Convolvulus argyrothamnos (Κονβόλβουλος ο αργυρόθαμνος)
Corydalis rutifolia uniflora
Crataegus monogyna azarella (Κραταιγός ο μονόγυνος)
Crepis auriculifolia
Crocus oreocreticus
Crocus sieberi sieberi
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Cuscuta atrans
Cuscuta epithymum kotschyi
Cyclamen creticum
Dianthus aciphyllus
Epipactis cretica
Erysimum mutabile
Euphorbia deflexa
Festuca sipylea
Galium samothracicum
Geocaryum creticum
Hypericum amblycalyx
Hypochoeris tenuiflora
Lactuca alpestris
Lamium garganicum striatum
Lepidium hirtum oxyotum
Lysimachia serpyllifolia
Ophrys sitiaca
Ophrys sphegodes cretensis
Orchis anatolica sitiaca
Origanum dictamnus
Paeonia clusii
Peucedanum alpinum
Pimpinella tragium depressa
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Polygonum idaeum
Saponaria glutinosa
Scabiosa mimoana minoana (Σκαμπιόζα του Μίνωα)
Scabiosa sphaciotica
Scilla nana
Scorzonera mollis idaea
Scutellaria hirta
Sedum creticum hierapetrae
Sedum laconicum insulare
Sedum praesidis
Sedum tristriatum
Senecio fruticulosus
Sideritis syriaca syriaca
Silene antri-jovis
Silene flavescens dictaea
Silene multicaulis cretica
Silene sieberi
Silene variegata
Sternbergia greuteriana
Telephium imperati pauciflorum
Teucrium alpestre alpestre (Τεύκριο το αλπικό)
Trachelium jacquinii jacquinii
Tragopogon lassithicus
Tulipa bakeri
Tulipa cretica
Vincetoxicum creticum
Viola cretica cretica
Viola cretica glabra
Viola fragrans
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Garrulus glandarius graecus (Κίσσα ελληνική)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη