Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορος Βελούχι (Τυμφρηστός)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3534.73
Χερσαία Έκταση (ha) 3500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 42.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2315.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας, με εκτεταμένα ελατοδάση στις πλαγιές του.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, υπερβόσκηση κατά τόπους.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Achillea pindicola pindicola
Alchemilla acutiloba
Alchemilla gracilis
Alchemilla heterotricha
Alchemilla xanthochlora
Allium achaium
Allium cupani cupani
Allium parnassicum minoicum
Allium phthioticum
Allium schoenoprasum
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthemis spruneri
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria pulchella
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arabis bryoides
Arabis sudetica
Asperula boissieri
Asperula oetae
Asperula pinifolia
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Astragalus sirinicus
Astragalus thracicus parnassi
Asyneuma canescens
Atraphaxis billardieri
Aubrieta gracilis
Aubrieta scardica
Aurinia gionae
Barbarea sicula
Caltha palustris
Campanula radicosa
Cardamine raphanifolia acris
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carex flacca flacca
Carex hirta
Carum graecum graecum
Carum heldreichii
Centaurea affinis affinis
Centaurea affinis pallidior
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea princeps
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium brachypetalum pindigenum (Κεράστιο πινδογενές)
Cerastium candidissimum
Chaerophyllum aromaticum
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Colchicum boissieri
Colchicum triphyllum
Coronilla varia
Delphinium fissum
Dianthus biflorus
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus tymphresteus
Draba lacaitae
Draba lasiocarpa dolichostyla
Drypis spinosa
Edraianthus parnassicus
Epilobium gemmascens
Epilobium parviflorum
Epipactis greuteri
Erigeron atticus
Erigeron glabratus
Erodium guicciardii
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Euphorbia deflexa
Festuca spectabilis affinis
Gagea fistulosa
Gagea granatellii
Gagea minima
Gagea pusilla
Galium citraceum
Galium degenii
Galium incanum incanum
Geocaryum capillifolium
Geocaryum pindicolum
Geranium macrostylum
Helicotrichon pubescens pubescens
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hypericum elongatum
Hypericum vesiculosum
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Jovibarba heuffelii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus communis hemisphaerica (Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lactuca intricata
Lamium garganicum pictum
Laserpitium siler garganicum
Lepidium hirtum nebrodense
Ligusticum lucidum
Linum elegans
Linum flavum albanicum
Malcolmia orsiniana angulifolia
Minuartia hamata
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia recurva juresii
Minuartia stellata
Myosotis nemorosa
Onobrychis alba laconica
Onobrychis montana macrocarpa
Onobrychis montana scardica
Orlaya daucorlaya
Orobanche major
Orobanche purpurea
Paronychia albanica graeca
Paronychia polygonifolia
Peucedanum longifolium
Peucedanum oligophyllum
Pimpinella tragium polyclada
Plantago argentea
Plantago atrata graeca
Poa macedonica
Poa trichophylla
Polygala major
Polygala nicaeensis mediterranea
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Ranunculus brevifolius pindicus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)
Rhinanthus pubescens
Rorippa pyrenaica
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Rumex kerneri
Rumex nepalensis
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga exarata
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Scabiosa taygetea taygetea
Scutellaria alpina
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria rupestris adenotricha
Sedum apoleipon
Senecio macedonicus
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene fabarioides
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Stachys scardica
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum epirense
Taraxacum fibratum
Taraxacum fragosum
Taraxacum gionense
Taraxacum gracilens
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum protervum
Thesium arvense
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Thymus rechingeri macrocalyx
Trifolium noricum
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Trisetum splendens tenue
Veronica erinoides
Vicia canescens serinica
Vicia cracca tenuifolia
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola aetolica
Viola graeca
Viola kitaibeliana
Viola parvula
Viola phitosiana
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη