Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT4011027 Εθνικός Δρυμός Ολύμπου
AT9900023 Επτά Πηγές
AT9900012 Ζαρούχλα-Περιστέρα
AT5011023 Ζωοδόχος Πηγή και Ακρωτήριο Πράσο Σάμου
AT3011122 Η μεταξύ Λαρίσης και Φαρσάλων αγροτική περιοχή
AT6010025 Ιμπριώτικο Φαράγγι
AT9900180 Κάμπος Χίου
AT3011027 Κήποι, Κουκούλι και το μεταξύ τους φαράγγι
AT1011077 Κίττα
AT4011035 Καλή Πεδιάδα (Ντόμπρο Πόλγε) Όρους Βόρα
AT3010048 Καπέσοβο και Βραδέτο Ζαγορίου
AT1010014 Καρδαμύλη
AT9900045 Καστρί Άνω Ποταμιάς
AT4011012 Καταρράκτες Έδεσσας
AT5011501 Καταρράκτης Λειβαδίτη
AT1011071 Καψάλι και Χώρα Κυθήρων
AT1010011 Κεντρικός Ταΰγετος
AT5011000 Κλέφτικο Μήλου
AT2080112 Κλεισούρα Μεσολογγίου
AT3011021 Κοιλάδα Αχέρωντα από Αλώνι μέχρι Γλυκή
AT4011014 Κοιλάδα Βάλλια Κίρνα Σμόλικα
AT3011000 Κοιλάδα Καλαμά μεταξύ των χωριών Σίδερη και Πηγαδούλια
AT3010033 Κοιλάδα Τεμπών
AT9900161 Κορυφή Σαράνταινα όρους Οξυά
AT4011022 Κρανιώνας, Χάλαρα, Παύλος Μελάς