Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κόλπος Νηών Σούρπης
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011040
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα Σούρπης
Συνολική Έκταση (ha) 2354.13
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 36.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 893.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Κόλπος Νηών Σούρπης". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδης Ακτή
Δάσος Κωνοφόρων
Ελαιώνας
Μακία
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Οικισμός κατα μήκος ακτής
Ορμος
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι και φλίσχες.

Περιγραφή Τόπου

Μικρός γραφικός όρμος στη νότια ακτή του Παγασητικού κόλπου. Κυρίαρχο στοιχείο ο ορεινός όγκος του Χλωμού (ή Χέλμη) από τη νότια πλευρά της περιοχής με το αετοματικό του περίγραμμα το αδιατάρακτο φυσικό του ανάγλυφο και την ομοιόμορφη βλάστηση. Όλη η χερσαία περιοχή καλύπτεται από μακία βλάστηση, στην οποία κυριαρχεί to βένιο (Juniperus phoenicea). Η χαμηλότερη ζώνη καλύπτεται από έναν συμπαγή και αιωνόβιο ελαιώνα. Στον μυχό του κόλπου υπάρχει είναι μικρός υγρότοπος. Οι ακτές είναι κυρίως βραχώδεις. Κατά μήκος των ακτών (κυρίως της δυτικής πλευράς) η παραλία έχει φραχθεί και ιδιωτικοποιηθεί από μία σειρά εξοχικών σπιτιών. Στη νότια ακτή, στη θέση Μετόχι, υπάρχει ένα συγκρότημα παλιών μοναστηριακών κτισμάτων. Η αξία της περιοχής έγκειται στα αδιατάρακτα φυσικά χαρακτηριστικά και στην οπτική απομόνωσή της από την ευρύτερη χερσαία περιοχή από τα δυτικά. Είναι μία από τις λίγες παράκτιες περιοχές που διατηρεί σχεδόν αναλοίωτα τα αξιόλογα φυσικά της χαρακτηριστικά (ανάγλυφο, βλάστηση).

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Κατά μήκος της δυτικής ακτής υπήρχαν αρκετά παλιά λιθόκτιστα αγροτόσπιτα τα οποία μετατράπηκαν σε εξοχικά και κτίσθηκαν πολλά νεώτερα με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί τελείως η ακτή.

Σημεία με καλή Θέα

Από όλα τα σημεία της ακτής φαίνεται αμφιθεατρικά η περιοχή και ιδιαίτερα το χλωμό όρος καθώς επίσης και από πλωτά μέσα.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατά μήκος των δρόμων και της ακτής.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Δεν υπάρχει επίγνωση της ιδιαιτερότητας στον τοπικό πληθυσμό.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Κατάτμηση γης
Οδοποιϊα
Οικοδόμηση
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Πρόσφατα επιχειρείται η κατασκευή νέου δρόμου προσπέλασης από τη Σούρπη ο οποίος κυριολεκτικά θα καταστρέψει την εξαίσια εικόνα του Χλωμού όρους.

Τρωτότητα

Ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή από τους δρόμους.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλμυρό έλος
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Μικροί όρμοι
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη