Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λευκά Όρη (Ζώνη 2000 μ.)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6011007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3083.40
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 37.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2453.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 2000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ορεινός Βοσκότοπος
Ορεινό Τοπίο
Οροπέδιο
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι της σειράς Τρυπαλίου στους οποίους έχουν επωθηθεί πλακώδεις ασβεστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Βόρεια από την Ανώπολη της επαρχίας Σφακίων και ανάμεσα στις κορυφές Τροχάρης, Πάχνες και Άγιο Πνεύμα εκτείνεται σε υψόμετρο πάνω από τα 2000 μέτρα ένα άδενδρο ορεινό τοπίο σπάνιας αισθητικής αξίας. Ένα σύμπλεγμα κωνικών κορυφών υψώνεται πάνω από βυθίσματα που θυμίζουν κρατήρες ηφαιστείων και διαχωρίζονται μεταξύ τους από καμπύλα διάσελα. Μικρά οροπέδια με πηγές και πετρόκτιστα "μιτάτα" βοσκών διακόπτουν το δαιδαλώδες ανάγλυφο. Εντυπωσιακές είναι οι εναλλαγές των χρωμάτων των εξαλλοιωμένων και κατακερματισμένων από τον παγετό πετρωμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα από το μαύρο ως το πορφυρό. Η βλάστηση απουσιάζει, ή είναι εξαιρετικά αραιή και συγκεντρώνεται σε κοιλώματα των βράχων ή στις δολίνες, όπου συγκρατείται το ελάχιστο χώμα. Μικροί γκρεμοί, βαθειές ρωγμές, ογκόλιθοι που έχουν κυλίσει από ψηλά, σάρρες που φθάνουν ως τις κορυφές προσδίδουν δραματική ένταση στο τοπίο.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Οι "μαδάρες" είναι το κτηνοτροφικό κέντρο της Κρήτης από τη Νεολιθική εποχή ως σήμερα.

Σημεία με καλή Θέα

Από όλες τις κορυφές και γενικά από παντού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Προς τις κορυφές Πάχνες, Τροχάρης, Άγιο Πνεύμα και προς Ομαλό, Θέρισο και Ασκύφου.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Μικροπανίδα
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο δρόμος που έχει ανοιχθεί από την Ανώπολη αλλοιώνει το τοπίο και προσελκύει κυνηγούς.

Τρωτότητα

Το γυμνό τοπίο είναι πολύ ευάλωτο αισθητικά. Το κυνήγι απειλεί κυρίως τον γυπαετό.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Διαρκές χιόνι και πάγος
Έρημος
Λιθώνας
Ξηρό ασβεστολιθικό λιβάδι και ψευδοστέπα
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Anchusa cespitosa
Arabis cretica
Arenaria fragillima
Astragalus angustifollius
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Crepis fraasii
Crocus sieberi sieberi
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia rechingeri
Nepeta sphaciotica
Scilla nana
Scutellaria hirta
Senecio fruticulosus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη