Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Αρένες Γράμμου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011018
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καστοριάς
Δήμος-Κοινότητα Πευκοφύτου
Συνολική Έκταση (ha) 35.02
Χερσαία Έκταση (ha) 35.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2192.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εικόνες από "Λίμνες Αρένες Γράμμου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Λειβάδι/Ξέφωτο
Λιμναίο Τοπίο
Ορεινός Βοσκότοπος
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μια μικρή και μια μεγαλύτερη λίμνη που περιβάλλονται από υποαλπικά λειβάδια και δάση οξυάς. Ακριβώς από πάνω δεσπόζουν τα βράχια της κορυφής Επάνω Αρένα

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Τα δάση που περιβάλλουν τις λίμνες είχαν καταστραφεί κατά τον εμφύλιο πόλεμο και αναγεννήθηκαν. Συλλογή σπανίων φυτών παράνομα από τους Αλβανούς τα τελευταία χρόνια.

Σημεία με καλή Θέα

Από τις πλαγιές της κορυφής Επάνω Αρένα

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αλλου τύπου αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Τοπίο ιδιαίτερης οικολογικής αξίας όπου παρατηρούνται αρκετά θηλαστικά, πουλιά και φυτά και το σπάνιο αμφίβιο Triturus alpestris.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απόληψη νερού
Αυθαίρετη κατασκήνωση
Βοσκή
Κυκλοφορία Οχημάτων
Κυνήγι
Μηχανοκίνητα τροχοφόρα
Οδοποιϊα
Συλλογή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Σχέδιο για απόληψη νερού που θα χρησιμοποιηθεί από το Νομό Κοζάνης. Συλλογή σπανίων φυτών από Αλβανούς. Κυνήγι. Αυτοκίνητα 4Χ4 φθάνουν στην περιοχή.

Τρωτότητα

Τοπίο ιδιαίτερα ευάλωτο σε περίπτωση που θα γίνει γνωστό και πυκνώσουν οπι επισκέπτες.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλπικό λιβάδι
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Ελος με γλυκό νερό
Λιθώνας
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Fritillaria epirotica
Lilium carniolicum albanicum
Solenanthus albanicus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη