Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT5011023 Ζωοδόχος Πηγή και Ακρωτήριο Πράσο Σάμου
AT6010084 Ιδαίον Άντρον ή Αγ. Τριάδα
AT6010025 Ιμπριώτικο Φαράγγι
AT6010087 Κανλί Καστέλι (Προφήτης Ηλίας, Ρόκκα)
AT6010079 Καρφί, Κράσι, Κερά
AT1011071 Καψάλι και Χώρα Κυθήρων
AT1010011 Κεντρικός Ταΰγετος
AT5011000 Κλέφτικο Μήλου
AT6010071 Κνωσός
AT2011002 Κοιλάδα Ρουκλίων Καρυστίας
AT5011028 Κοίνυρα Θάσου
AT6010002 Κριτσά
AT6010006 Λατώ
AT6011007 Λευκά Όρη (Ζώνη 2000 μ.)
AT2010015 Λίμνη Βουλιαγμένης Αττικής
AT6020003 Λίμνη Κουρνά
AT6011065 Λισσός
AT6020004 Μαρουλάς
AT6010008 Μίλατος
AT6010086 Μονή Βροντησιού
AT6010041 Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό
AT6011013 Μονή Καψά
AT4011005 Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών
AT5011024 Μονόλιθος Ρόδου
AT6020012 Μπάλος (Γραμβούσα)