Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ιδαίον Άντρον ή Αγ. Τριάδα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010084
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1416.34
Χερσαία Έκταση (ha) 1416.0
Συνολική Περίμετρος (km) 16.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Λειβάδι/Ξέφωτο
Ορεινό Τοπίο
Οροπέδιο
Πλαγιά βουνού
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Γεωλογία

Το Ιδαίον Άντρον βρίσκεται στη βάση ρήγματος επαφής των ασβεστολίθων του Ιουρασικού - Ηωκαίνου με τους ασβεστολίθους της σειράς Γαβρόβου - Τριπόλεως. Προς νότια εμφανίσεις φλύσχης. Το οροπέδιο αποτελείται από αλουβιακές αποθέσεις με κοκκινόχωμα από την εξαλλοίωση των ασβεστολίθων.

Περιγραφή Τόπου

Το Ιδαίον Άντρον βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του οροπεδίου της Νίδας, σε υψόμετρο 1450m. Τα υψώματα γύρω από το οροπέδιο είναι υπερβοσκημένα και καλύπτονται από αραιά φρύγανα. Ακαλαίσθητο τουριστικό περίπτερο κάτω από το Ιδαίον Άντρο στο οποίο η πρόσβαση γίνεται (ακόμη) από μονοπάτι. Απέναντι από το Ιδαίον Άντρο, ο "Αντάρτης", γλυπτό από ακατέργαστη πέτρα της γερμανίδας Κορίνα Ρέη. Στο σπήλαιο διεξάγονται ανασκαφές.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ρωμαϊκή επιγραφή πάνω από την είσοδο του σπηλαίου δείχνει ότι εκεί λατρευόταν ο Ιδαίος Ζεύς. Ευρήματα από την νεολιθική ως την Ρωμαϊκή περίοδο (Μουσείο Ηρακλείου). Ανακαλύφθηκαν αντικείμενα από Συρία και Μέση Ανατολή.

Σημεία με καλή Θέα

Από το Ιδαίον Άντρον προς το οροπέδιο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Πολλές διαδρομές στην Ίδη.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Βοσκή
Διάβρωση
Εξόρυξη
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Συλλογή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη