Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ιμπριώτικο Φαράγγι
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010025
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 523.01
Χερσαία Έκταση (ha) 523.0
Συνολική Περίμετρος (km) 14.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Κωνοφόρων
Δρυοδάσος
Μακία
Ορεινό Τοπίο
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Φαράγγι με κατεύθυνση Β-Ν σε ασβεστόλιθους της ενότητας Τριπαλίου του Ραίκου-Λιασίου. Στο κατώτερο τμήμα στους ασβεστόλιθους της ενότητας αυτής εμφανίζονται επωθημένοι παλαιότεροι πλακώδης ασβεστόλιθοι του Ηωκαίνου. Στην έξοδο του φαραγγιού πριν από τη Χώρα Σφακιών σχηματίζονται αναβαθμοί από θαλάσσια και ποτάμια κλαστικά υλικά.

Περιγραφή Τόπου

Το φαράγγι του Ίμπρου είναι το μοναδικό πέρασμα από τον Β προς τη Χώρα Σφακιών. Η είσοδος του φαραγγιού βρίσκεται στο μικρό οροπέδιο του Ίμπρου με το ομώνυμο χωριό σε υψόμετρο 780μ. Καρυδιές, καλλιέργειες πατάτας και σιτηρών. Το φαράγγι στενεύει και το φάρδος του μόλις φθάνει τα 2 μέτρα. Τα πρανή καλύπτονται από σάρρες και κυπαρίσσια που αραιώνουν όσο το υψόμετρο χαμηλώνει. Στην έξοδο του φαραγγιού, στο χωριό Κομπάδες, η βλάστηση αποτελείται από αραιά φρύγανα. Το λιθόστρωτο μονοπάτι ακολουθεί παράλληλη διαδρομή με τον αυτοκινητόδρομο που διασχίζει το φαράγγι υψηλότερα (χωρίς να διαταράσσει την αισθητική του τοπίου).

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η Ίμπρος έπαιξε ρόλο στην επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1774.

Σημεία με καλή Θέα

Στην είσοδο και την έξοδο του φαραγγιού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από Ίμπρο στους Κομιτάδες.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Μικροπανίδα
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απορρίμματα
Βοσκή
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Τυχόν διαπλάτυνση του δρόμου θα αλλοιώσει το τοπίο.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ανοικτή θάλασσα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Καλλιέργειες
Λιθώνας
Παραλία με χαλίκια ή πέτρες
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Castanea sativa (Καστανιά)
Centaurea argentea
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Cyclamen creticum
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Galium fruticosum
Origanum dictamnus
Petromarula pinnata
Ranunculus creticus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Larus argentatus argentatus (Ασημόγλαρος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη