Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Βουλιαγμένης Αττικής
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2010015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα Βουλιαγμένη
Συνολική Έκταση (ha) 1.59
Χερσαία Έκταση (ha) 2.0
Συνολική Περίμετρος (km) 0.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 60.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 30.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Λίμνη Βουλιαγμένης Αττικής". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Λιμναίο Τοπίο
Μακία
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Γεωλογία

Βαθύ λιμναίο σπήλαιο που μετά την πτώση της οροφής του μετατράπηκε σε υπαίθριο τοπίο. Υπάρχουν επίσης υπόγεια σπήλαια-βάραθρα.

Περιγραφή Τόπου

Μια βαθύτατη λίμνη κοντά στη βραχώδη ακτή που περιβάλλεται από γκρεμούς. Αλλοτε ήταν λιμναίο σπήλαιο που η οροφή του κατέρρευσε αποκαλύπτοντας τη θαυμάσια αυτή λίμνη. Θάμνοι και μικρά δέντρα έχουν φυτρώσει στα γύρω βράχια ή στις σχισμές των βράχων και κρέμονται πάνω από το νερό.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Μετά το 1950 έγιναν οι σημερινές εγκαταστάσεις γύρω από τη λίμνη που αλλοίωσαν την φυσικότητα του τοπίου.

Σημεία με καλή Θέα

Θαυμάσια θέα από τα γύρω βράχια προς τη λίμνη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Δεν υπάρχουν.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Αναμφισβήτητα είναι μεγάλη η αισθητική αξία της περιοχής που βρίσκεται δίπλα σε μια αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Αττικής.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις θίγουν την αισθητική του τοπίου ενώ έχει γίνει πρόσφατα προσπάθεια για την επέκταση τους η οποία απέτυχε χάρη στην αντίδραση τοπικών συλλόγων και οικολογικών ομάδων.

Τρωτότητα

Προς το παρόν η περιοχή δεν δεχεται άλλη απειλή. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος επέκτασης των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Ptyonoprocne rupestris (Βραχοχελίδονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη